• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. juni
  • Klockslag 12:00

  Summercrew är en familjefest på Täby torg som vänder sig till barnfamiljer med barn i åldrarna runt 7–14 år. Evenemanget äger rum under två perioder i sommar, mellan 14 juni–9 juli och 2–12 augusti. Mellan kl.12.00–17.00, måndag till fredag, finns olika typer av aktiviteter på torget för stora och små

  Upplägget anpassar Täby kommun utifrån rådande rekommendationer för att begränsa smittspridningen av covid-19, vilket bland annat innebär avgränsad yta och begränsat antal personer på plats.

  Dessa roliga aktiviteter kommer finnas på plats på torget!

  • Speedshooting – Hur snabbt kan du skjuta en boll på mål med innebandyklubba?
  • Megaschack – Utmana din motspelare med knähöga schackpjäser
  • Minigolf - Spel med en putter på bana. Samla poäng och spela med dina kompisar.
  • Steg-golf: Ett utomhusspel som kan spelas av både stora och små. Kasta bollarna och försök få dem att fastna på stegen. Beroende på vilket steg de landar på får du 1, 2 eller 3 poäng.
  • Kreativa hörnan - Låt fantasin flöda! Gör till exempel ett bokstavsarmband. Det finns även pins och mandalas.
  • Låna ett sällskapsspel och sätt dig med vänner vid kaféborden för en härlig spelstund.  Varför inte en omgång i schack, backgammon, dam, kvarn, domino eller yatsy? Spelbox Alga "6 spel i 1" finns också att låna.
  • Boule och kubb – Roliga aktiviteter för alla åldrar vid boulebanan på Esplanaden.
  • Uppblåsbar klättervägg
  • Uppblåstbart basketspel
  • ”Mega Fyra i rad” - Utmana dina vänner med fyra i rad
  • ”Mega Fia med knuff” - Utmana dina kompisar med fia med knuff
  • ”HesherBall” – Ett spel som går ut på att två eller flera spelare ska hålla igång den röda bollen med hjälp av den svarta.
  • ”Slackrack” - öva din balans på en fyra meter lång ”lina”

  Vi ses på Täby torg i sommar!

  Vid frågor, kontakta: Therese Alvebro via e-post therese.alvebro@taby.se eller telefon via kommunens växel 08-55 55 90 00.

  Läs mer

  • Målgrupp Ungdom, Ung & studerande
  • Klockslag 13:00
  • Pris 500 kr

  Replokal, musikstudio, livescen, musikvideoinspelning, låtskrivarverkstad.

  För dig som precis gått ut nionde klass i grundskolan upp till 21 år. 

  Datum och klockslag: kl 13-21 måndag 14 juni till fredag 18 juni.

  Plats med adress: Esplanad, Esplanaden 13A.

  Föranmälan: anmälan senast 1 juni till jorgen.oscarsson@taby.se (du är anmäld först när du fått en bekräftelse på att du fått plats på Musikkollot).
  Kostnad: 500:- per person (då ingår dessutom avgiften för att få repa och använda Esplanads studio under hela kommande hösttermin). Du betalar avgifter med kort, kontant eller swish den 14 juni på Esplanad vid kollots start.
  kontaktperson med tfn: Jörgen Oscarsson jorgen.oscarsson@taby.se
  076-643 89 54

  Läs mer

 2. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Dagordning

  Nr Ärende

  1 Justering av protokoll – Fredag den 18 juni kl 15.00 i rum TKH0352 (L + MP)
  2 Fastställande av dagordning
  3 Besvarande av interpellation från Thore Wiberg (SD) till socialnämndens ordförande: Kommer Täby kommun för sin del beakta, implementera och följa upp de bedömningar och förslag till åtgärder som redovisas i Corona-kommissionens delbetänkande (SOU 2020:80)
  4 Besvarande av interpellation från Eva Lindau (S) till kommunstyrelsens ordförande: Klimatomställning och klimatmål
  5 Frågor
  6 Avsägelser och fyllnadsval
  7 Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för fastigheten Tornugglan 1 inom kommundelen Näsbypark – beslut om godkännande
  8 Detaljplan för fastigheten Tornugglan 1 m.fl., Näsby Allé 54, Näsbypark – beslut om antagande
  9 Tillägg till Exploateringsavtal avseende fastigheten Tumstocken 6 m.fl.
  10 Godkännande av ramavtal avseende fastigheten Sotaren 2
  11 Markanvisningsavtal för del av Rönninge 3:5 (Inrego), Arninge
  12 Nya marköverlåtelseavtal med Stadsvillans projektbolag avseende fastigheterna Blåklinten 2, 5 och 6 i Roslags-Näsby
  13 Tilläggsavtal 2 till marköverlåtelseavtal med Svenska Vårdbyggen Roslags Näsby AB avseende Gullvivan 1
  14 Principbeslut avseende ersättning för faktisk hyra som kan bedömas skälig avseende ny skola inom Täby park samt avsiktsförklaring med Skanska Sverige AB avseende fastigheten Kronhjorten 1 (Byängsskolan)
  15 Genomförandebeslut: Gång- och cykelnät, grönytor och korsning vid simhall
  16 Revidering av Täby kommuns finanspolicy
  17 Förslag om överlåtelse av aktier i Täby Miljövärme AB
  18 Avsiktsförklaring med polismyndigheten gällande nytt polishus i Arninge
  19 Antagande av nya föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och informationshantering i Täby kommun
  20 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2022
  21 Rapport över ej verkställda beslut inom social omsorg per den 31 mars 2021
  22 Äldresatsning 2021
  23 Svar på motion: Ta bort övergångsstället och farthindret på Centralvägens bro
  24 Svar på motion: Bättre skyltning på våra cykelvägar!
  25 Inlämnande av motioner
  26 Inlämnande av interpellationer

  Välkommen!

  Camilla Ifvarsson (L)
  1:a vice ordförande

  Sofia Modin
  kommunsekreterare

  Läs mer

  • Klockslag 16:00

  Välkommen till webbinarium om gödselhantering - hur du kan minska näringsläckage och parasittryck.

  Till dig som bedriver verksamhet på hästgård eller lantbruk i Täby eller Vaxholm.

  Vallentuna kommun bjuder nu även in hästägare och lantbruk i Täby och Vaxholm att delta i Webbinarium om gödselhantering - hur du kan minska näringsläckage och parasittryck.

  Seminariet är speciellt för hästgårdar och lantbruk inom Oxundaåns och Åkerströmmens avrinningsområden, men du bjuds nu in att delta, även om din verksamhet ligger utanför dessa avrinningsområden.

  Seminariet är kostnadsfritt

  Tid: Torsdagen den 17 juni kl: 16 – 18
  Plats: digitalt via Zoom
  Anmälan: Anmälan webbinarium- Gödselhanteing 17 juni

  Program
  16.00 Introduktion från organisatörerna
  16.15 Louise Lindberg, HNS, om projektet #Skitsmart samt ger handfasta tips om arbetet runt gödselhantering på hästanläggningar
  16.40 Åsa Pettersson länsstyrelsen i Stockholm om Greppa näringens rådgivning och annan kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet
  17.10 Eva Tydén SLU och Eva Osterman-Lind Sva om betesplanering och träckprovsanalyser
  17.45 Frågor och diskussion

  Organisatör
  Frida Hellblom, Vallentuna kommun
  Frida Hellblom är vattensamordnare i Vallentuna kommun och arbetar bland annat med att minska näringsläckage från hästgårdar. Arbetet bedrivs tillsammans med vattensamverkanskommunerna inom Oxunda avrinningsområde och Åkerströmmens avrinningsområde.

  Läs mer

  • Klockslag 11:00

  Midsommarfirandet år 2021 ställs in

  Vid midsommar brukar Täby bjuda in till midsommarfirande på Rönninge by.

  Med anledning av coronapandemin ställs arrangemanget in år 2021, men vi hoppas på kärt återseende nästa år.

  Läs mer

 3. augusti
  • Klockslag 12:00

  Summercrew är en familjefest på Täby torg som vänder sig till barnfamiljer med barn i åldrarna runt 7–14 år. Evenemanget äger rum under två perioder i sommar, mellan 14 juni – 9 juli och 2–12 augusti. Mellan kl.12.00–17.00, måndag till fredag, finns olika typer av aktiviteter på torget för stora och små

  Upplägget anpassar Täby kommun utifrån rådande rekommendationer för att begränsa smittspridningen av covid-19, vilket bland annat innebär avgränsad yta och begränsat antal personer på plats.

  Dessa roliga aktiviteter kommer finas på plats på Torget!

  • Speedshooting – Hur snabbt kan du skjuta en boll på mål med innebandyklubba?
  • Megaschack – Utmana din motspelare med knähöga schackpjäser
  • Minigolf - Spel med en putter på bana. Samla poäng och spela med dina kompisar.
  • Steg Golf - Ett utomhusspel som kan spelas av både stora och små. Kasta bollarna och försök få dem att fastna på stegen. Beroende på vilket steg de landar på får du 1, 2 eller 3 poäng.
  • Kreativa hörnan - Låt fantasin flöda! Gör till exempel ett bokstavsarmband. Det finns även pins och mandalas.
  • Låna ett sällskapsspel och sätt dig med vänner vid kaféborden för en härlig spelstund.  Varför inte en omgång i schack, backgammon, dam, kvarn, domino eller yatsy? Spelbox Alga "6 spel i 1" finns också att låna.
  • Boule och kubb – Roliga aktiviteter för alla åldrar vid boulebanan på Esplanaden.
  • Uppblåsbar klättervägg
  • Uppblåstbar basketspel
  • ”Mega Fyra i rad” - Utmana dina vänner med fyra i rad
  • ”Mega Fia med knuff” - Utmana dina kompisar med fia med knuff
  • ”HesherBall” – Ett spel som går ut på att två eller flera spelare ska hålla igång den röda bollen med hjälp av den svarta.
  • ”Slackrack” - öva din ballans på en fyra meter lång ”lina”

  Vi ses på Täby torg i sommar!

  Vid frågor, kontakta: Therese Alvebro via e-post therese.alvebro@taby.se eller telefon via kommunens växel 08-55 55 90 00.

  Läs mer

  • Klockslag 11:00

  Cirkusskola på Täby torg! mellan den 3 och 5 augusti, kl.11–16.30 kan du prova på akrobatik, jonglering och att gå på lina med professionella cirkusartister från Cirkus Cirkör! På plats kommer även andra aktiviteter att finnas tillgängliga för barn och vuxna.

  Aktiviteten är anpassad för olika åldrar och är kostnadsfri. Ingen föranmälan behövs.

  Upplägget anpassar Täby kommun utifrån rådande rekommendationer för att begränsa smittspridningen av covid-19, vilket bland annat innebär avgränsad yta och begränsat antal personer på plats.

  Vi ses på Täby torg i sommar!

  Vid frågor, kontakta: Therese Alvebro via e-post therese.alvebro@taby.se eller telefon via kommunens växel 08-55 55 90 00.

  Läs mer

 4. oktober
 5. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

 6. november
  • Klockslag 01:00

  Läs mer

 7. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

 8. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

 9. december
 10. Kommunfullmäktige direktsänds via kommunens webb-tv så du kan följa mötet på webben istället för att besöka kommunhuset. Sändningarna sparas så du kan titta och lyssna i efterhand.

  Läs mer

  • Klockslag 00:01

  Höstterminens sista dag: 21 december 2021. Första skoldag efter lovet: 11 januari 2022.

  Läs mer

 11. februari
  • Klockslag 00:01

  Läs mer

 12. april
  • Klockslag 00:01

  Läs mer