Bebyggelse

I Skogskvarteren i Ullna strand står redan en stor del av de 250 nya bostäderna klara. Karaktären på området påminner om en trädgårdsstad och består av mindre flerbostadshus, townhouses eller stadsradhus och gruppbyggda småhus.

Några av de townhouses som finns i området har stora växthus på taken. Det är inte bara en rolig detalj utan en teknisk lösning där växthusen fungerar som en grön lunga som förbättrar inomhusmiljö i huset. Växthusen är en del i utvecklandet av Arninge-Ullna till en modern och hållbar stadsdel med unik och särskiljande arkitektur. 

Kanalkvarteren, närmast Ullnasjön, blir en mer stadslik miljö med 5-våningshus och en strandpark vid sjön. Byggstart för Kanalkvarteren blir tidigast 2019. Lokalgatan - Ullna allé - ska byggas ut till Kanalkvarteren i samband med att området börjar byggas.

Förskolor

Det finns två förskolor i området: Ullna strands förskola och Ullna förskola. Till hösten 2017 öppnar också Hägerneholms förskola och då kommer mer än 220 barn att gå på någon av förskolorna i området.

Naturnära

Området ligger nära fina naturområden med möjlighet till ett rikt friluftsliv. Det finns golfbanor, naturreservat, badsjöar och mycket annat i anslutning till Ullna strand. Den nya Hägerneholmsparken ligger också nära och erbjuder många möjligheter till lek och rekreation

Strandskogen

Ner mot Ullnasjön finns ett system med spänger där man kan vandra torrskodd i våtmarker. Med jämna mellanrum finns små bryggplatser med sittplatser och skyltar där miljön beskrivs med haikudikter av Tomas Tranströmer.