Anmäl sådant som rör till exempel gator, gatubelysning, klotter, parker, stränder och renhållning. Allt är inte Täby kommuns ansvarsområde, men skicka in en felanmälan så gör vi vad vi kan för att åtgärda problemet.  

Ladda ned appen för felanmälan

Appen "Felanmälan i Täby kommun” finns tillgänglig för Android och Iphone. 

Det går också bra att använda vårt webbformulär för att göra en felanmälan direkt på webben. 

Webbformulär för felanmälan (gör felanmälan direkt på webben)

Övriga synpunkter (synpunkter och klagomål på kommunen som verksamhet)

Felanmälan för kommunala fastigheter

Om du eller ditt företag hyr en fastighet av Täby kommun eller om du jobbar på en skola eller annan kommunal verksamhet och uppmärksammat ett fel, skadegörelse eller brister på fastighetens innemiljö eller utemiljö - felanmäl det här.

Felanmälan för fastigheter Täby kommun förvaltar eller äger

Ring direkt vid fara

Vid brådskande störningar som har stor påverkan eller innebär fara ring direkt.

Dagtid vardagar, ring kontaktcenter: 08-555 590 00

Övrig tid och helgdagar, ring kommunjouren SOS Alarm: 08-768 03 12

 1. Arbete vid hållplats läge K, Stora Marknadsvägen

  Måndagen den 20 november kommer arbetet med ett nytt väderskydd att påbörjas vid hållplats K, rampen upp till rondellen Stora marknadsvägen från Attundavägen.

  Störningsinformation
 2. Problem med belysningen i Norra Gribbylund

  Just nu är slingkabeln som ska tända upp belysningen ur funktion. Det gör att belysningen på en del ställen i Gribbylund är tänd dygnet runt. Felsökning pågår.

  Störningsinformation
 3. Vatten- och avloppsarbeten inom områden i Gribbylund, Näsbypark och Ella gård

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med entreprenören POLLEX, kommer att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Berörda områden är i Gribbylund, Näsbypark och Ella gård.

  Störningsinformation
Se fler störningar