Anmäl sådant som rör till exempel gator, gatubelysning, klotter, parker, stränder och renhållning. Allt är inte Täby kommuns ansvarsområde, men skicka in en felanmälan så gör vi vad vi kan för att åtgärda problemet.  

Webbformulär för felanmälan (gör felanmälan direkt på webben)

Övriga synpunkter (synpunkter och klagomål på kommunen som verksamhet)

App för felanmälan

Appen "Felanmälan i Täby kommun” finns tillgänglig för Android och Iphone. 

Det går också bra att använda vårt webbformulär för att felanmäla direkt på webben. 

Felanmälan för kommunala fastigheter

Om du eller ditt företag hyr en fastighet av Täby kommun eller om du jobbar på en skola eller annan kommunal verksamhet och uppmärksammat ett fel, skadegörelse eller brister på fastighetens innemiljö eller utemiljö - felanmäl det här.

Felanmälan för fastigheter Täby kommun förvaltar eller äger

Ring direkt vid fara

Vid brådskande störningar som har stor påverkan eller innebär fara ring direkt.

Dagtid vardagar, ring kontaktcenter: 08-555 590 00

Övrig tid och helgdagar, ring kommunjouren SOS Alarm: 08-768 03 12

 1. Vatten- och avloppsarbeten inom områdena Lahäll och Roslags-Näsby

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med entreprenören POLLEX, kommer att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Berörda adresser är bland annat Ytterbyvägen, Lirovägen, Näsby allé, Kvarntorpsvägen, Skansvägen, Åvägen och Sågtorpsvägen.

  Störningsinformation
 2. Asfaltering av gångbana på Domherrevägen

  Justering av grus och sedan asfaltering av gångbana på Domherrevägen. Arbetet beräknas pågå 17-25 maj.

  Störningsinformation
 3. Vattenläcka Fridhemsvägen i Gribbylund

  Det är en pågående vattenläcka vid Fridhemsvägen 23 i Gribbylund. Täby kommuns VA-enhet arbetar med att åtgärda vattenläckan.

  Störningsinformation
 4. Vatten- och avloppsarbeten inom området Arninge

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med entreprenören POLLEX, kommer att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Berörda adresser är bland annat Ritarslingan, Fredlunds väg, Mallslingan, Tilllverkarvägen och Leverantörsvägen.

  Störningsinformation
 5. Helgarbete i Roslags-Näsby

  HMB kommer att arbeta under helgen 25-26/5 inom kvarteret Blåklinten med att återfylla mot källarväggarna. Arbetet sker dagtid mellan klockan 08.00 – 17.00.

  Störningsinformation
 6. Sydöstra körfältet mellan Galoppsvängen och Bergtorpsvägen stängs av.

  Från och med måndag den 27 maj lägger Vattenfalls underentreprenör Craftor om avstängningen på Galoppvägen och öppnar mellan Turfgatan och Galoppsvängen. Det sydöstra körfältet mellan Galoppsvängen och Bergtorpsvägen stängs av.

  Störningsinformation
 7. Sprängningsarbeten Bergtorpsvägen/Löttingelundsvägen

  Längs Bergtorpsvägen, ungefär i höjd med Löttingelundsvägen, ska sprängning utföras under cirka en vecka med start på måndag 27 maj

  Störningsinformation
Se fler störningar