Anmäl sådant som rör till exempel gator, gatubelysning, klotter, parker, stränder och renhållning. Allt är inte Täby kommuns ansvarsområde, men skicka in en felanmälan så gör vi vad vi kan för att åtgärda problemet.  

Använd app för felanmälan

Använd gärna vår app tillsammans med mobilens platstjänster så blir det enklare att ange vilken plats i Täby ditt ärende handlar om. 

Appen "Felanmälan i Täby kommun” finns tillgänglig för Android och Iphone. Appen är kostnadsfri.

Här kan du felanmäla och lämna synpunkter på webben

Felanmälan gator, park, belysning, VA och renhållning

Anmälan övriga synpunkter

Felanmälan kommunala fastigheter

Om du eller ditt företag hyr en fastighet av Täby kommun eller om du jobbar på en skola eller annan kommunal verksamhet och uppmärksammat ett fel, skadegörelse eller brister på fastighetens innemiljö eller utemiljö - felanmäl det här.

Felanmälan fastigheter som Täby kommun förvaltar eller äger

Brådskande störningar

Vid brådskande störningar som har stor påverkan eller innebär fara, ring dagtid till kontaktcenter: 08-555 590 00. 

Telefontider kontaktcenter

Övrig tid ring till kommunjouren SOS Alarm på telefonnummer: 08-768 03 12.

 1. Asfaltering av Centralvägen östergående

  Asfaltering av Centralvägen östergående mot Näsbyparks centrum.

  Störningsinformation
 2. Sprängningar på Bergtorpsvägen

  I projektet med att bygga en gång- och cykeltunnel under Bergtorpsvägen utförs sprängningar. De pågår fram till första veckan i juli.

  Störningsinformation
 3. Vatten- och avloppsarbeten vid Rostocksvägen i Skarpäng

  Täby kommuns VA-enhet utför akut renovering av spillvattenledningar vid Rostocksvägen i Skarpäng med start vecka 23-2022.

  Störningsinformation
 4. Belysningsarbete på gång- och cykelvägen vid Jarlabankes väg

  Täby kommuns entreprenör Bogfelts ska förbättra belysningen längs gång- och cykelvägen samt på parkeringen.

  Störningsinformation
 5. Mindre arbeten på Täby torg

  Täby kommun utför mindre arbeten på Täby torg. Det gäller till exempel att göra provgropar och förbättra tillgängligheten.

  Störningsinformation
 6. Gång- och cykelvägen mellan Grindtorp och Nytorpsvägen renoveras

  Körbanan på gång- och cykelvägen kommer att grävas upp på vissa delar, byggas upp med grus och sedan asfalteras längst hela sträckan. 

  Störningsinformation
 7. Förläggning av ledningskorsning i Ensta

  Vid Roslagsbanans avstängning ska Täby kommun utföra en ledningskorsning i del 9 markerat i kartan nedan.

  Störningsinformation
 8. Utbyggnad av kvarteret Strömmingen i Ella gård

  Under sommaren sker omläggning av vatten- och avloppsledningar. Området ligger direkt norr om rondellen Stockholmsvägen/Attundavägen, mellan Roslagsbanan och Stockholmsvägen.

  Störningsinformation
 9. Asfaltering på Plogvägen

  Asfalteringsarbete sker på Plogvägen som servar fastigheterna 1A-3A. Arbetet kommer att medföra trafikstörningar.

  Störningsinformation
Se fler störningar