Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Alla ska ha tillgång till rent och hälsosamt vatten. Därför kontrolleras och analyseras vårt kommunala dricksvatten regelbundet. Det finns även regler för kontroll och provtagning av mindre dricksvattentäkter och distributionsnät.