Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. 

Sök till Åva

Erasmus+ Åva gymnasium

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Programmet ger organisationer möjlighet att söka bidrag för att utveckla och stärka både kompetens och verksamhet tillsammans med andra länder som också deltar i Erasmus+.  

Två projekt pågår på Åva gymnasium varav det ena är kompetensutvecklande för personalen där lärare på Språkintroduktion deltar i kurser i Santarem, Portugal eller Sofia, Bulgarien. På kurserna deltar även pedagoger från flera olika länder i Europa. Kurserna handlar om hur man arbetar med elever kring mänskliga rättigheter, mångfald och social inkludering samt mångfald och aktivt medborgarskap.

Det andra projektet, Tell me a story, please, är ett utbyte mellan elever som syftar till att utveckla undervisningen och få elever att läsa romaner i större utsträckning. De länder som deltar är Spanien, Italien, Rumänien, Portugal och Frankrike. Det är ett ämnesövergripande samarbete och FNs globala mål angående hållbar utveckling implementeras i arbetet.

Fyra elever från Åva kommer att få åka till samtliga länder representerade. Ansökan väntas komma ut snart och information kommer att ges till klasserna på Åva.

Erika Larsson, ansvarig lärare på Åva, säger att det är “fantastiskt roligt att Åva får möjlighet att vara med i internationella projekt. Det är motivationshöjande för eleverna och ett tillfälle att umgås och lära sig även utanför klassrummet”. Erika uppmanar elever att söka eftersom “det är ett minne för livet om ni får möjlighet att delta”.