Sök till Åva

Erasmus+ Åva gymnasium

Erasmus-ackrediterade till år 2027

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Programmet ger organisationer möjlighet att söka bidrag för att utveckla och stärka både kompetens och verksamhet tillsammans med andra länder som också deltar i Erasmus+.

Åvas internationella satsningar har lönat sig och vi har blivit Erasmus-ackrediterade till och med år 2027. Det kommer underlätta internationaliseringsarbetet för både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Det här är en unik möjlighet att både samarbeta med framgångsrika skolor i Europa och att möjliggöra finansiering för utlandspraktik. “Det här ger alla elever på Åva gymnasium möjlighet, oavsett vilket program man studerar, att besöka andra länder och knyta kontakter inför framtiden”, säger Ulrika Perbo, biträdande rektor och ansvarig för internationaliseringsarbetet på Åva gymnasium.

Åva arbetar med två projekt varav det ena är kompetensutvecklande för personal där lärare på Språkintroduktion deltar i kurser i Santarem, Portugal eller Sofia, Bulgarien. Kurserna handlar om hur man arbetar med elever kring mänskliga rättigheter, mångfald och social inkludering samt mångfald och aktivt medborgarskap. Det andra projektet, Tell me a story, please, är ett utbyte mellan elever som syftar till att utveckla undervisningen och få elever att läsa romaner i större utsträckning. De länder som deltar är Spanien, Italien, Rumänien, Portugal och Frankrike. Det är ett ämnesövergripande samarbete och FNs globala mål angående hållbar utveckling implementeras i arbetet.

Erika Larsson, ansvarig lärare på Åva, säger att det är “fantastiskt roligt att Åva får möjlighet att vara med i internationella projekt. Det är motivationshöjande för eleverna och ett tillfälle att umgås och lära sig även utanför klassrummet”. Erika uppmanar elever att söka eftersom “det är ett minne för livet om ni får möjlighet att delta”.