Sök till Åva
Målet: digital kompetens i världsklass

IT och digitalisering på Åva

Kunskap, kreativitet och kommunikation 
Målet är att du ska få digital kunskap i världsklass

Vi ser digitala verktyg som ett av många viktiga verktyg i lärandet. På Åva får du alltid låna en bärbar dator från skolan under din utbildning. Om du vill, går det bra att istället använda din egen dator. Du som lånar dator av skolan, kan använda den både i skolan och hemma, under terminstid såväl som under skollov. På skolan finns ett väl utbyggt trådlöst nätverk. Du får ett konto hos Google och tillgång till många digitala tjänster. För teknikelever erbjuder vi kraftfulla datorer med kapacitet och möjlighet att  simulera verkliga skeenden och möjlighet till AI-verktyg.

Vi arbetar ständigt med att utveckla hur vi använder digitala verktyg för att lärandet ska bli tillgängligt för dig som elev. Vi strävar efter att du ska utveckla förmåga och säkerhet att använda digitala verktyg på många olika sätt under din gymnasietid hos hos på Åva.

Hur verktygen används varierar mellan ämnen och kurser. Det kan exempelvis handla om att använda autentiskt material i språkundervisningen, göra digitala laborationer, simulera fysikaliska skeenden,  energioptimera en teknisk lösning eller bygga egna appar. Digitala verktyg används när du samarbetar med kamrater, gör kamratbedömningar eller skapar film. Källkritik och forskande på nätet och hur vi förhåller oss till varandra i olika digitala forum är frågor vi diskuterar både i kurser och i samtal kring hållbarhet och värdegrund.

Digitala verktyg på Åva

Vi på Åva har valt digitala tjänster som vi ser gynnar lärandet och utvecklar våra elevers möjligheter till ett framgångsrikt lärande. Vi använder oss av Google och de resurser som finns där. Detta är en molnbaserad lösning som gör att du alltid har tillgång oavsett var du befinner dig, också oberoende av vilken dator du använder. Systemet ger också mycket goda möjligheter till samarbete mellan kamrater och elev - lärare. Google Classroom används i de flesta kurser för kommunikation mellan lärare och elever.

Elever på Åva har möjlighet att via Inläsningstjänst få läromedel inlästa. Självklart erbjuder vi verktyg som underlättar skrivandet och läsandet. Exempelvis kan du få digitala texter upplästa, rättstavningshjälp och grammatikstöd. Vi använder och av digitala tjänster för fakta såsom uppslagsverk och strömmad film.

Frånvaro, omdömen, betyg, studieplan och allmän information sker via SchoolSoft. Inloggning för vårdnadshavare sker med BankId.