Detta ska göras

Naturstigen ska få ett nytt underlag. Vi ska ta bort stenar och fylla igen gropar så att framkomligheten förbättras. Vi ska även röja bort sly så att sikten förbättras. Det blir också nya möbler och fler sittplatser längs med stigen.

Så påverkas du

Promenaden är öppen för gående och cyklister under arbetet, men med begränsad framkomlighet. Arbetet pågår vardagar klockan 07.00–17.00.

Tidplan

Arbetet påbörjas våren 2023 och beräknas vara klart innan årsskiftet 2023/2024.