Detta ska göras

Naturstigen ska få ett nytt underlag. Vi ska ta bort stenar och fylla igen gropar så att framkomligheten förbättras. Vi ska även röja bort sly så att sikten förbättras. Det blir också nya möbler och fler sittplatser längs med stigen.

Så påverkas du

Promenaden är öppen för gående och cyklister under arbetet, men med begränsad framkomlighet. Arbetet pågår vardagar klockan 07.00–17.00.

Tidplan

Arbetet påbörjas våren 2023 och beräknas vara klart 2024.

Belysningen släcks

Under sommarmånaderna släcker kommunen ner belysningen längs strandpromenaden för att inte störa områdets fladdermöss under natten.
Här har fyra olika arter av fladdermöss hittats; nordfladdermus, vattenfladdermus, större brunfladdermus och dvärgpipistrell.
Fladdermössen trivs längs trädridåerna och jagar längs stranden och de nya dagvattendammarna. Fladdermössen lever på insekter och kan äta upp till 700 myggor på en kväll.
Att släcka ner ljuset under natten är även bra för områdets insekter, groddjur, fåglar och växter som också behöver sin kvällsvila.