Detta ska göras

Längs Östra Banvägen intill Näsbydalsskolan uppförs en tillfällig förskolepaviljong för att ersätta Nytorps förskola samt utöka kapaciteten av förskoleplatser i centrala Täby.

Tidplan

Arbete med att anlägga förskolegård, parkering och uppställning av paviljonger pågår från hösten 2023 till första kvartalet 2024.