Om projektet

År 2019 vann en ny detaljplan för Täby idrottsplats (Täby IP) laga kraft. Den redovisar en ny infartsväg från Prästgårdsvägen samt en ny bilparkering i södra delen av till idrottsplatsen. Detaljplanen tillåter även nybyggnation av en motorikhall.

Efter förstudier och utredningar beslutade kommunfullmäktige år 2022 att en motorikhall ska byggas på Täby IP.

Mark- och miljödomstolen har gett tillstånd åt Täby kommun att tillfälligt sänka grundvattennivån för att kunna grundlägga motorikhallen som ska byggas på Täby IP. Innan byggstarten kommer de villor i närområdet som kan bli påverkade av att grundvattennivån sänks besiktigas. Samtidigt monteras sättningsdubbar för att mäta eventuell påverkan vid grundvattensänkningen. Berörda villaägare får en avisering av kommunens anlitade entreprenör Bjerking via post under mars 2024.

Motorikhallens invändiga funktioner

Motorikhallen blir 1 699 kvm fördelade på två plan. Den kommer att inrymma ansatsbanor, trampoliner och hoppgropar som krävs för att genomföra truppgymnastik. På plan två ska det finnas kansli för gymnastikföreningen och även ett konferensrum. Själva hallen planeras bli 47 x 24 meter stor och ha en takhöjd på 14 meter.

Motorikhallens exteriör

Motorikhallen ska få en faluröd fasad med grönt tak.

Den befintliga bollhallen ska vara kvar. Motorikhallen placeras med ett litet mellanrum till bollhallen.

Tidplan

Produktionsstart: Preliminärt 2024/2025

Byggtid: cirka 18 månader