Marstorget är entré till Täby Centrum

Marstorget fungerar som entré till Täby centrum, har en underjordisk infart till bostäder och garage samt nya gång- och cykelvägar mellan Grindtorp, Täby centrum och Roslags-Näsby. I framtiden kommer även förbindelser till och från det nya området Täby park finnas.

Marstorget har en ny lekplats, skapad med inspiration från rymdens planeter och en parkour-ställning för barn. För att öka tillgängligheten har ett nytt övergångsställe över Grindtorpsvägen byggts.

Arbetena med det nya torget startade under våren 2015. Marstorget har byggts ut i etapper och stod klart 2018.