Attundafältet

De fyra bostadskvarteren på Attundafältet har bildat ett trivsamt område med både bostäder, restauranger och affärer i Täby centrum. När området planerades så var målet att skapa en tydlig stadskärna med offentliga rum som Esplanaden och Täby torg men också privata gårdar för de boende.

Attundavägen har en tydligare karaktär som stadsgata medan de mindre kvartersgatorna Häradsgränd, Attundagränd och Tiundagränd har en utformning som skapar en kvarterskänsla.

Vänortsparken

Vänortsparken är en liten och mysig fickpark med en karusell för de minsta, blomsterplanteringar, sittplatser och konstverk. Arbetet med Vänortsparken påbörjades under senhösten 2017 och stod klar under 2018.

Esplanaden

Esplanaden är ett sammanhängande stråk mellan Täby torg och Attundavägen. Här är belysningen viktig med både låga lampor och högre gatlyktor.

Bibliotekshuset

Bibliotekshuset får en ny och ljusare fasad där bottenvåningen får en glasfasad. I huset öppnas Esplanad - Täby kommuns trygghetscertifierade mötesplats för unga.

Estrids torg

På Estrids torg är de tre planteringarna med magnoliaträd klara och under senhösten och tidig vinter 2018 blev arbetet med trappan till Biblioteksgången klart. Till våren beräknas torget vara helt klart och då kommer det att finnas cykelställ, sittplatser och planteringar att njuta av under vår, sommar och höst.