Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. 

Ansök

Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Längst ner på sidan kan du också ställa övriga frågor.

Ansökan SFI

För att läsa SFI måste du vara folkbokförd i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker. Du ska vara minst 16 år och ha ett svenskt personnummer och kunna visa legitimation eller pass. Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt (arbete, studier). Du ska kunna visa medborgarskap och behöver därför visa ett pass.

Du kan också få studera SFI utan personnummer om du har ett EU-pass och är bosatt i en KCNO-kommun, eller är inom exempelvis etableringsprogrammet.  

Du anmäler dig till SFI via vår ansökningswebb. I anmälan väljer du skola och studieform. Den skola du har valt kommer att kontakta dig  efter cirka tre till fyra veckor via e-post eller sms. Skolan kommer att meddela dig vilken dag och vilken tid du ska börja på SFI. Du anmäler dig via länken nedan.

Anmäl dig till SFI

Du kan studera SFI även om du inte har fått ditt personnummer om du kommer från ett EU-land och är bosatt i en av KCNOs kommuner. För att göra anmälan behöver du besöka oss och du behöver kunna visa ditt pass.

Ja, du kan anmäla dig till distansstudier om du blir placerad på minst SFI 3C- nivå.

Oftast kan du starta efter tre till fyra veckor. Får du inte besked efter den tiden kontakta oss på KCNO.

Nej, du kan inte få studiestöd från CSN när du läser SFI.

För att ansöka till SFX (svenska för yrkesutbildade) måste du ha en färdig examen eller erfarenhet av ett yrke. Du behöver lämna en fullständig ansökan hos KCNO. Vad som ingår i ansökan beror på vilken SFX-kurs du vill ansöka om. Information om vilka dokument som krävs hittar du på via länken nedan.

SFX:s webbplats

Om du vill söka till SFI i en annan kommun som inte finns i vårt utbud behöver du göra en ansökan till den kommun du vill läsa i. Varje kommun har en egen blankett som du sedan måste lämna hos oss. I ansökan behöver du förklara varför du vill läsa utanför våra kommuner. Ansökan ska du lämna hos oss på KCNO.

Den skola du har valt kommer att kontakta dig efter cirka tre till fyra veckor via e-post eller sms. Får du inte besked efter den tiden kontakta oss på KCNO.

Hur lång SFI- utbildningen är beror på din utbildningsbakgrund, dina tidigare förkunskaper och vilken kurs du blir placerad på.

Ja, du är välkommen till oss på Kanalvägen 15 för att få hjälp med din ansökan. Öppettider hittar du under kontakta oss.

Byta SFI-skola, avsluta eller avbryta SFI-studier

Om du vill byta skola under pågående studier ska du i första hand vända dig till din skola. Du behöver också fylla blanketten för byte av skola. Blanketten ska finnas både hos din skola samt hos oss på KCNO. Kontakta oss om du vill veta mer.

Du hittar blanketten via länken nedan. 

E-tjänster och blanketter

Om du vill återuppta dina studier på samma skola efter ett kortare avbrott vänder du dig i första hand till din skola för återregistrering. Om avbrottet har varit längre än två månader behöver du göra en ny anmälan till SFI. Det gör du genom att göra en ansökan via den externa webbplatsen. 

Om du vill ändra studieform vänd dig i första hand till den skola där du läser SFI.

Ansökan Komvux

Du gör din ansökan på ansökningswebben Alvis. Du behöver skapa ett studerandekonto när du ansöker första gången. I vår kurskatalog kan du välja både fristående kurser och hela utbildningar. Du kan själv välja studieform, det vill säga om du vill läsa på distans eller i klassrum. Det finns också möjlighet att välja olika studietakter. Du loggar in via länken nedan.

Logga in på Alvis 

Du får användarnamn och lösenord när du registrerar dig på ansökningswebben. Du loggar in via länken nedan.

Logga in på Alvis 

Om du har glömt ditt lösenord kan du själv beställa ett nytt på ansökningswebben. Ange ditt personnummer under fliken Glömt lösenord? Du får ett nytt lösenord skickat till din e-post eller via sms.

Information om kurslitteratur, hur du ska komma igång med dina studier samt schema får du från den skola där du blivit beviljad kursen. Vänd dig till skolan om du har frågor om detta.

Nej, vi erbjuder inte restplaster eftersom vi inte tar emot sena ansökningar. Du måste ansöka till nästa kursstart.

Du kan följa status på din ansökan genom att logga in på ditt studerandekonto på ansökningswebben. Senast fyra veckor före kursstart kan du se om du har blivit beviljad utbildningen eller om din ansökan har avslagits. Om din ansökan är beviljad får du kallelse från skolan cirka en till två veckor före kursstart.

För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver vi få mer information om bland annat din tidigare utbildning, vilka kurser du har läst, hur många gymnasiepoäng du redan har läst och om du har eventuella förkunskaper. Utifrån din tidigare utbildningsbakgrund kan vi även bedöma om du är prioriterad att läsa just den kurs eller de kurser du har sökt.

Du ska skicka alla dina tidigare betyg. Det kan vara grundskolebetyg, gymnasiebetyg samt eftergymnasiala betyg beroende på hur mycket du hittills har studerat.

Ja, du får ansöka igen. Har du fått ”F”  tidigare  vuxenutbildningen så kan du oftast räkna med att få läsa om kursen. Får du ”F” för andra gången kommer vi att behöva komma i kontakt med dig och ta reda på hur dina förutsättningar ser ut. Därefter fattar vi beslut om du får läsa om kursen.

Du kan också kontakta din skola där du fick ”F” betyget och anmäla dig till en kostnadsfri prövning.

Om kursen du har sökt inte startar behöver du snarast kontakta oss för att vi ska kunna erbjuda dig motsvarande kurs hos en annan anordnare.

Om du är folkbokförd hos en av våra kommuner kan du läsa kursen även om du befinner dig utomlands. En förutsättning är att du har möjlighet att komma till skolan för att göra slutprovet. I vissa fall kan du ta kontakt med till exempel en svensk skola utomlands och fråga om de kan bevaka slutprovet. Ta kontakt med din skola för att ta reda på hur ni kan lösa detta. Om du inte har någon möjlighet att komma till slutprovet eller inte har någon provvakt utomlands så blir det inte möjligt att genomföra kursen.

Nej, det kostar inget att läsa vuxenutbildning. Du betalar dock för litteratur och annat material som behövs för kursen.

Vi beviljar upp till 20 poäng per vecka, vilket motsvarar heltidsstudier. Läser du kursen på 10 veckor så motsvarar 200 poäng heltid och i fall du läser kursen på 5 veckor blir heltid 100 poäng. I vissa fall beviljar vi upp till 25 poäng per vecka, vilket ger 250 poäng på 10 veckor och 125 poäng på 5 veckor. 

Vissa yrkesinriktningar kan du söka som lärlingsutbildning. En lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats. Minst 70 % av utbildningen sker på arbetsplatsen och du har stöd av en handledare. Utbildningens längd är mellan en och fyra terminer beroende på yrkesområde och din bakgrund.

Yrkesvux är öronmärkta pengar som finansierar en del av vuxenutbildningen. Vill du veta mer om yrkesvux kan du kontakta oss.

Du kan komplettera med dina betyg genom att skanna in och ladda upp dem på ditt studerandekonto under ”Mina bilagor”. Du kan även posta en kopia på dina originalbetyg till KCNO. Betygen ska vara oss tillhanda senast fem veckor före kursstart.

 

Ja, om utbildningen inte finns i vårt eget utbud. Ansökan och dina tidigare betyg skickar du till vår adress som du hittar under rubriken ”Kontakt”. Skriv gärna också ett kortare brev där du förklarar mål med den sökta utbildningen.

Ja, du kan söka högre kurs trots att du läser underliggande kurs. Du kan i så fall bli beviljad den högre kursen under förutsättning att du bli godkänd på den underliggande kursen.

Ja, du kan ansöka om studier hos en av våra kommuner men din ansökan kommer inte att bli behandlad förrän du har folkbokfört dig hos oss. Du gör din ansökan på vår ansökningswebb och enligt våra ansökningstider.

För att läsa hos oss måste du få godkännande från din hemkommun. Du behöver göra din ansökan på vår ansökningswebb. Skriv ut din ansökan och lämna hos din hemkommun som bestämmer om du får läsa hos oss.

Byta komvux-skola, avsluta eller avbryta komvux-studier

Du kan byta kurs eller skola om din kurs inte startar. Men du kan inte byta skola eller kurs under pågående kurs. I så fall behöver du göra en ny ansökan. Du kan däremot byta från klassrum till distans eller från dagkurs till kvällskurs på samma skola.

Så länge vi inte har behandlat din ansökan kan du logga in på ditt studerandekonto på ansökningswebben och lämna återbud. Om din ansökan har blivit behandlad behöver du kontakta oss och meddela att du vill avstå från kursen. Om du redan har blivit antagen till kursen innebär det att skolan har hunnit registrera dig och därför behöver du kontakta skolan och tacka nej till kursen.

Meddela skolan där du läser att du vill avbryta kursen. Kontakta även CSN och meddela detta i fall du har ansökt om studiemedel.

Om du behöver förlänga din kurs kontakta i första hand din lärare och skola. Observera att en förlängning av kurs kan påverka CSN.

Beställa betyg

Du kan beställa dina betyg via ditt studerandekonto under fliken "Beställningar". Efter kursslut tar det fyra veckor innan KCNO får betygen från skolan. Under den tiden ser du en asterisk, det tecken som påminner om en stjärna (*), bakom betyget. Du behöver vänta med din betygsbeställning tills stjärnan försvinner. Under tiden är betyget inte heller rapporterat till exempelvis CSN och betygsdatabasen. Om du väljer att beställa alla betyg, även de som fortfarande har asterisk bredvid sig, riskerar du att få vänta tills alla betyg är inlagda innan dina betyg handläggs.

Du kan hämta dina gamla uppladdade betyg under "Mina bilagor" på ditt studerandekonto.

 

 

Om du vill beställa slutbetyg eller examensbevis behöver du komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare hos oss. Detta kan du göra via mejl eller telefon. Ni kommer att gå genom dina betyg och bestämma vilka kurser som ska ingå i slutbetyg eller gymnasieexamen.

Senast fyra veckor efter avslutad kurs måste skolan skicka betyget till oss. När vi får betyget rapporterar vi det till nationella betygsdatabasen. Om du har bråttom med att komplettera med betyget är det viktigt att du berättar det för skolan direkt vid kursstarten.

Om du har läst din kurs hos oss behöver du inte skicka ditt betyg i pappersform till antagningen. När vi får betyget från skolan rapporterar vi det till nationella betygsdatabasen. Det är först när du har gjort en anmälan till högskolan som dina betyg ska synas. Det kan dock dröja ett par dagar från anmälan tills du kan se betyget under dina meriter. Det är ditt ansvar att kontrollera att betyget har kommit in till betygsdatabasen.

Studievägledning

Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare kan du ta upp frågor och funderingar kring dina studie- och yrkesval. Tillsammans kan ni bolla idéer och du får hjälp med att komma igång med dina studier, stöd i att sätta upp mål och hur du ska göra för att nå målen.

Du bokar en tid med någon av våra studievägledare. Observera att vägledningssamtal inte är till för kortare frågor såsom byte av kurser eller beställning av betyg. Om du har en kortare fråga är du istället välkommen att kontakta oss för att boka en annan tid. 

Om din kurs inte startar behöver du snarast kontakta oss på KCNO för att vi ska hitta kursen på en annan skola. 

Nivåtester

Du kan göra nivåtest för svenska som andraspråk, matematik och engelska. Anmälan sker genom överenskommelse med någon av våra studie- och yrkesvägledare via telefon, mejl eller vid ett möte. Testet tar cirka två timmar. Testresultat och startnivå får du några dagar efter avslutat test. Du kan inte göra nivåtest i ett ämne som du just nu läser inom vuxenutbildningen.

Kurserna på gymnasial nivå har bytt namn och/eller poäng och har i vissa fall ersatts av helt nya kurser.

I dokumentet nedan, "Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter", kan du läsa vilka ämnen som motsvarar det gamla kurssystemet.

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter.pdf (142,82 KB)

 

Om du har läst matematik enligt det gamla systemet gäller följande:

Matematik 1 (a, b, c) – matematik A

Matematik 2 (a, b, c)- matematik B

Matematik 3 (b, c) – matematik C

Matematik 4 -matematik D

Matematik 5 – matematik E

a-spåret är knutet till yrkesutbildning

b-spåret är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi eller humaniora

c-spåret är inriktat mot naturvetenskap eller teknik

Prövning

Kontakta någon av KCNO:s skolor för information och anmälan till prövning. Skolan ska kunna utföra prövningar på samtliga kurser som de har i sitt utbud, minst två gånger per halvår. Avgiften är på 500 kronor och betalas direkt till den skola där du gör prövningen.

Prövningen består ofta av både en muntlig och en skriftlig del samt laborationer i biologi, kemi och fysik.

Betyg på prövad kurs rapporteras in från skolan till KCNO och därefter kan du beställa ditt betyg på vanligt sätt (via ditt studerandekonto eller genom kontakt med KCNO per mejl eller telefon).

Validering

Har du arbetat inom ett yrke och saknar betyg på dina kunskaper kan du ansöka om validering. För att göra en validering behöver du göra en ansökan till en yrkesutbildning inom det område du vill validera. Först när du har blivit beviljad utbildningen görs en kartläggning av dina kunskaper på den skola som du har ansökt till. Utifrån dina kunskaper och kompetenser görs därefter en individuell planering av dina fortsatta kompletterande studier.

Ställ en fråga

Hittade du inte svaret på din fråga? Då kan du använda vårt formulär istället. 

Du kan också ringa till oss för att få svar på dina frågor.