Ansök

Yrkesutbildningar

På komvux kan du läsa till ett yrke genom någon av våra yrkesutbildningar.

Om utbildningen

KCNO erbjuder yrkesutbildningar på gymnasial nivå. En yrkesutbildning kan vara ett alternativ för dig som snabbt vill in på arbetsmarknaden. Det praktiska inlärandet är en stor del av en yrkesutbildning. Meningen är att du under utbildningens gång ska få goda kunskaper om ett yrke eller en bransch, för att sedan vara redo att efter avslutad utbildning börja arbeta inom området.

Undervisningen inom en yrkesutbildning varierar. Du har lektioner på plats i skolan och på arbetsplatsen och du studerar vissa moment på egen hand. Utbildningen består av tre delar:

  • Teoretiska moment
  • Praktika moment
  • Arbetsplatsförlagt lärande (APL/praktik)

I KCNO:s webbkatalog hittar du information om vilka yrkesutbildningar som finns att söka.

Lärling

Du kan även läsa flera av våra yrkesutbildningar som lärling. Det betyder att du arbetar på en arbetsplats samtidigt som du studerar. En lärlingsutbildning ger både yrkeserfarenhet samt kunskap om det yrke du utbildar dig till.

På lärlingsutbildningen är minst 70 procent av undervisningen förlagd på en arbetsplats, resten är på skola eller självstudier. På arbetsplatsen har du din handledare och på skolan finns en yrkeslärare som följer dig genom din utbildning. Varje utbildning börjar med en introduktion på två veckor. Samtidigt görs en studieplanering och besök på den arbetsplats du ska vara lärling. För att lyckas genomföra utbildningen krävs det att du som student är motiverad och intresserad av ditt framtida yrke.

Yrkesutbildningar i kombination med svenska

Om du vill kombinera din utbildning och samtidigt studera svenska finns det flera alternativ. Du kan läsa mer om det på denna sida.

Behörighet

Det är vanligt att det finns särskilda behörighetskrav för yrkesutbildningar. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som gäller för just den yrkesutbildning som du är intresserad av.

För att vara behörig att studera en yrkesutbildning på komvux via KCNO gäller följande:

  • Du ska vara folkbokförd i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker kommun
  • Du ska ha fyllt 20 år eller ha en avslutad gymnasial utbildning
  • Du ska sakna kunskaper inom det område du vill studera

Har du tidigare erfarenhet från ett yrke? 

Det kan i så fall vara möjligt att validera en del av utbildningen för att korta ned din studietid. Lär mer om det här: Validering

Urval

Finns det fler antal sökande än vi har platser gör KCNO ett urval bland de sökande.