Ansök

Validering och prövning

Du behöver inte läsa om kunskaper som du redan har. Istället kan de valideras eller testas genom prövning.

Validering

Du behöver inte läsa om kunskaper som du redan har. Istället valideras de momenten i dialog med läraren.
Du får alltså hoppa över det du redan kan, men du behöver visa att du behärskar det du får hoppa över. Du kan också validera hela kurser inom en hel utbildning om du redan har kunskaperna och att det finns förutsättningar för att genomföra en validering. Kontakta skolan där du går för mer information. 
Du kan även göra en prövning vilket innebär att du examinerar dina kunskaper. Det kan göras av dig som:

  • Har motsvarande kunskaper som en kurs omfattar och vill ha betyg i kursen
  • Väljer att själv läsa in en kurs och göra prövning för att få betyg
  • Har IG eller F i en kurs och vill göra prövning för att få godkänt eller högre betyg
  • Har ett godkänt eller högre betyg i kursen men vill höja betyget

Prövning

Avgiften för prövning är 500 kr per kurs. Du som har gått kursen på Komvux tidigare men fått underkänt betyg gör prövningen kostnadsfritt. För att göra en prövning kontaktar du en av KCNOs utbildningsanordnare/skolor. Skolan ska kunna utföra prövningar på samtliga kurser som de har i sitt utbud, minst två gånger per halvår. Avgiften, 500 kr, betalas direkt till den utbildningsanordnare där du gör prövningen. Prövningen består ofta av både en muntlig och en skriftlig del beroende på vilket ämne du ska pröva i. I ämnena biologi, kemi och fysik ingår även laborationer. Du kan göra om prövningen flera gånger om du inte är nöjd med ditt betyg men får då betala 500 kronor vid varje nytt tillfälle.

Under 2022 är prövningsavgiften tillfälligt sänkt för de som är födda 2001 eller 2002 och som avslutat gymnasiet med ett examensbevis eller studiebevis under läsåret 2020/2021.

Prövningsavgiften för denna grupp är 150 kr. Den tillfälligt sänkta avgiften gäller för ett prövningstillfälle per kurs och gäller inte de som har studerat via vuxenutbildningen.


Du hittar information och kontaktuppgifter till alla utbildningsanordnare/skolor via länken nedan.

Kontaktuppgifter till utbildningsanordnare/skolor

Vill du läsa mer om kursmål och betygskriterier hittar du det via länken nedan.  

Skolverkets webbplats