Ansök

Validering, prövning och inledande kartläggning

Du behöver inte läsa om kunskaper som du redan har. Istället kan de valideras eller testas genom prövning. Du kan även göra en inledande kartläggning för att få en överblick över ditt kunnande.

Validering

Du behöver inte läsa om kunskaper som du redan har. Istället kan de momenten valideras i dialog med läraren. Det innebär att du alltså får hoppa över det du redan kan, men du behöver visa att du behärskar det du får hoppa över. Det kan vara möjligt att validera hela kurser inom en utbildning. Kontakta skolan där du går för mer information. 

Inledande kartläggning

Om du funderar på att börja studera eller göra en prövning hos Komvux, har du möjlighet att göra en inledande kartläggning hos KCNO innan du börjar. Den inledande kartläggningen ska bidra till att du får syn på de kunskaper du redan bär med dig. Resultatet från kartläggningen kan ligga till grund för en eventuell validering eller inför prövning.

Den inledande kartläggningen består av två delar. Först gör du en självskattning av dina kunskaper online. Efter det bokar du in en tid med en studie- och yrkesvägledare för att gå igenom dina svar.

Om du är intresserad av att göra en inledande kartläggning tar du kontakt med KCNO genom vårt kontaktformulär.

Prövning

Du kan även göra en prövning vilket innebär att du examinerar dina kunskaper. Det kan göras av dig som:

  • Har motsvarande kunskaper som en kurs omfattar och vill ha betyg i kursen
  • Väljer att själv läsa in en kurs och göra prövning för att få betyg
  • Har IG eller F i en kurs och vill göra prövning för att få godkänt eller högre betyg
  • Har ett godkänt eller högre betyg i kursen men vill höja betyget

Avgiften för prövning är 500 kr per kurs. Du som har gått kursen på Komvux tidigare men fått underkänt betyg gör prövningen kostnadsfritt. För att göra en prövning kontaktar du en av KCNOs utbildningsanordnare/skolor. Skolan ska kunna utföra prövningar på samtliga kurser som de har i sitt utbud, minst två gånger per halvår. Avgiften, 500 kr, betalas direkt till den utbildningsanordnare där du gör prövningen. Prövningen består ofta av både en muntlig och en skriftlig del beroende på vilket ämne du ska pröva i. I ämnena biologi, kemi och fysik ingår även laborationer. Du kan göra om prövningen flera gånger om du inte är nöjd med ditt betyg men får då betala 500 kronor vid varje nytt tillfälle.

Du hittar information och kontaktuppgifter till alla utbildningsanordnare/skolor via länken nedan.

Kontaktuppgifter till utbildningsanordnare/skolor

Vill du läsa mer om kursmål och betygskriterier hittar du det via länken nedan.  

Skolverkets webbplats