Ansök

Vägledningssamtal

Ett vägledningssamtal kan ge dig verktyg att hitta ett yrke som passar dig.

Ett vägledningssamtal är för dig som

  • är osäker på ditt studie- och yrkesval  
  • vill komma igång med studier och vill få stöd i att sätta upp mål och göra en handlingsplan
  • inte redan studerar på en skola. Om du redan studerar ska du vända dig till studievägledaren på den skola du studerar på.

Observera att ett studievägledningssamtal inte är till för korta eller generella frågor som till exempel betyg eller ansökan. Här hittar du svaren på våra vanligaste frågor. Din fråga kanske finns där. Om inte så ställ din fråga här.

Vill du ha hjälp att göra en ansökan så kan du besöka vår självservice på plats där du kan få hjälp till självhjälp.

Det här är ett vägledningssamtal

I ditt möte med studievägledaren samtalar ni om framtiden och de olika valmöjligheter som finns inom utbildningar och yrken. Målet med samtalet är att du bli medveten om dig själv och de alternativ som finns.

Det är bra om du redan innan vägledningssamtalet funderar över vad du vill göra och söker information på egen hand.

Ett vägledningssamtal kan ske via telefon, digitalt eller på plats i KCNO:s lokaler på Kemistvägen 30 i Täby.

Länkar som kan hjälpa dig i ditt studie- och yrkesval

Arbetsförmedlingen - Testa vilket yrke som passar dig

Arbetsförmedlingen - Yrken och yrkesområden 

Skolverket - Guide för att göra ett studieval