Ansök

Vägledningssamtal

Ett vägledningssamtal kan ge dig verktyg att hitta ett yrke som passar dig.

Vägledning till rätt val

 Samtalet är till för dig som 

  • är osäker på ditt studie- och yrkesval  
  • vill komma igång med dina studier och vill få stöd i att sätta upp mål och hur du ska göra för att nå dina mål
  • är ny elev, det vill säga att du inte har pågående studier hos oss i dagsläget.

Det här är ett vägledningssamtal

Studievägledning är en process som ska underlätta förståelsen av dig själv och din omgivning. Du väljer själv målsättning för din framtid, och studievägledarens uppgift är att guida dig kring frågor som gäller utbildning och yrkesval. I ditt möte med studievägledaren samtalar ni om framtiden och de olika valmöjligheter som finns inom utbildningar och yrken. Målet med samtalet är att du ska bli medveten om dig själv och vilka alternativ som finns. I en studievägledningsprocess behöver du själv vara aktiv och det är bra om du skaffar dig mer information kring det du är intresserad av.

Andra frågor och funderingar

Har du generella frågor om studier eller frågor som handlar om exempelvis betyg eller ansökan ska du inte boka vägledningsamtal. Istället kan du kolla bland "Frågor och svar"  eller skicka din fråga via "Ställ en fråga" längst ner på sidan.

Vanliga frågor gällande vuxenutbildningen

Boka vägledningssamtal

Börja med att läsa igenom all information på den här sidan så att du kan förbereda dig på rätt sätt inför ditt samtal. Tänk till exempel på att du som redan studerar ska vända dig till studievägledaren på din skola.

När du läst texten är du välkommen att höra av dig via knappen längst ned på den här sidan, "Ställ en fråga". Du får då kontakta oss via webbformulär för att boka en tid. Beskriv vad du vill prata om under ditt samtal, så kommer en vägledare att återkomma till dig. Det är viktigt att du är så utförlig som möjligt, så att vi kan avgöra om ett vägledningssamtal är rätt för dig.

Så här genomför du ditt vägledningssamtal

Du väljer själv om du föredrar ditt samtal på plats i KNCOs lokaler, via telefon eller via videosamtal.

Du är välkommen till KCNO på din bokade tid.

Vi ringer upp dig på det telefonnummer du anger.

För att delta i ett videomöte behöver du tillgång till telefon, surfplatta eller dator med kamera och internetanslutning. Det är inte ett krav att du har kameran igång under samtalet, men det kan underlätta dialogen. Vi genomför videomöten via plattformen Google Meet. Du kommer få en länk med mötesinbjudan skickad till den e-postadress du uppger i bokningen.

Nyttiga länkar

Nedan hittar du tre länkar som kan hjälpa dig i ditt yrkesval.