Ansök

Vägledningssamtal

Ett vägledningssamtal kan ge dig verktyg att hitta ett yrke som passar dig.

Vägledning till rätt val

 Samtalet är till för dig som

  • är osäker på ditt studie- och yrkesval  
  • vill komma igång med dina studier och vill få stöd i att sätta upp mål och hur du ska göra för att nå dina mål
  • är ny elev, det vill säga att du inte har pågående studier hos oss i dagsläget.

Det här är ett vägledningssamtal

I ditt möte med studievägledaren samtalar ni om framtiden och de olika valmöjligheter som finns inom utbildningar och yrken. Målet med samtalet är att du ska bli medveten om dig själv och de alternativ som finns. I en studievägledningsprocess behöver du själv vara aktiv och det är bra om du skaffar dig mer information kring det du är intresserad av.

Vägledningssamtalet kan vara via telefon, digitalt eller på plats i KCNO:s lokaler.

Andra frågor och funderingar

Har du generella frågor om studier eller frågor som handlar om exempelvis betyg eller ansökan ska du inte boka vägledningsamtal. Istället kan du kolla bland våra vanliga frågor och svar eller skicka din fråga via webbformuläret.

Tänk till exempel på att du som redan studerar ska vända dig till studievägledaren på din skola. Du kan också besöka självservice på plats där du kan få hjälp till självhjälp.

Boka vägledningssamtal

  • Förbered dig genom att läsa informationen på denna sida
  • Kontakta oss via webbformuläret
  • Beskriv så utförligt som möjligt vad du vill prata om
  • Du blir kontaktad av en studievägledare för ett vägledningssamtal

Nyttiga länkar

Här är länkar som kan hjälpa dig i ditt yrkesval.

Arbetsförmedlingen - Testa vilket yrke som passar dig

Arbetsförmedlingen - Yrken och yrkesområden 

Skolverket - Guide för att göra ett studieval