Om bygget

För att öka kapaciteten för pågående och planerad bebyggelse i centrala Täby behöver förstärkningar göras i kommunens spillvattennät.

En av de planerade åtgärderna är en ny anslutningsledning till Käppalas spillvattentunnel på Olympiavägen, i närheten av scoutstugan. Härigenom kan flödet från ett område med cirka 5 000 personer avlastas från det nedströms liggande ledningsnätet.

Detta ska göras

En byggetablering ska sättas upp samt en tillfällig infart för byggtrafik anläggas.

Spontning- och schaktarbeten samt sprängning och borrning kommer att utföras på vardagar klockan 07.00–17.00.

Tidplan

Arbetet beräknas vara klart våren 2024.

Karta över ledningsarbeten.

Täby kommuns entreprenör för arbetet är JVAB.