Tillståndsgruppen

Tillståndsgruppen hanterar serverings- och tobakstillstånd och bedriver tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.