Styrande dokument

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd arbetar utifrån olika typer av styrande dokument. Vissa har nämnden själv tagit fram, andra är beslutade av de kommuner som SRMH verka i. Här hittar du de viktigaste styrdokumenten som gäller för SRMH.