Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd är Täby och Vaxholms gemensamma myndighetsnämnd inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel, alkohol och tobak. I nämnden sitter ledamöter från båda kommunerna.