Samverkan med andra kommuner

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd samverkar med fler närliggande kommuner inom en rad områden.