Administrationsgruppen

Administrationsgruppen ansvarar för registrering och arkivering av allmänna handlingar. Gruppens uppdrag är även att förvalta IT-system och ha hand om kontorsservice hos SRMH.