Miljöbalksgruppen

Miljöbalksgruppen ansvarar för tillsyn och prövning enligt bland annat miljöbalken och strålskyddslagen i Täby och Vaxholm.