Ansök

Kombinera svenska med yrkesutbildning

Kombinationsutbildningar är till för dig som vill lära dig svenska och en yrkesutbildning samtidigt.

Behörighet

Du måste ha godkänt eller motsvarande i SFI kurs D innan du kan läsa en kombinationsutbildning. Har du fått betyg i någon delkurs i grundläggande svenska kan du inte söka en kombinationsutbildning.

För att få studera en kombinationsutbildning med grundläggande svenska som andraspråk via KCNO måste du också vara:

  • 16 år eller äldre
  • folkbokförd i Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker.

Samt uppfylla minst ett av dessa alternativ

  • ha ett personnummer från skatteverket och vara folkbokförd i Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker
  • ha ett samordningsnummer, vara folkbokförd i Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker samt vara EU-medborgare.

Om du är folkbokförd i en annan kommun än ovanstående är det din hemkommun som bestämmer om du får studera via KCNO.

Kombinationsutbildningen ger dig ett nytt yrke samtidigt som du får utveckla din svenska. Alla utbildningar innehåller både praktik och teoretiska svenskkurser som är anpassade efter svenskan som används i det yrke du studerar.

EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz

Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt (arbete, studier) samt vara bosatt i någon av KCNO-kommunerna. Ta med pass och besök KCNO (för att visa medborgarskap).

Studiegången

Du läser på dagtid och på heltid vilket är ungefär 30 timmar i veckan. Utöver de timmarna behöver du lägga tid på egenstudier. Längden på utbildningen beror på vilket yrke du studerar till. Du får ditt schema när utbildningen börjar.

Studera kombinationsutbildning med grundläggande svenska som andraspråk i en annan kommun

Du som är bosatt i någon av KCNO-kommunerna men har behov av att läsa i annan kommun ska skicka ansökan till KCNO. Du måste ange varför du vill studera i en annan kommun och din hemkommun måste godkänna din anmälan.

Ansökan

För att få studera kombinationsutbildning med grundläggande svenska som andraspråk måste du först göra en ansökan. Det gör du via knappen nedan eller genom att besöka KCNO under öppettiderna för Självservice. När du blivit antagen av skolan får du läsa en kurs som passar din nivå och inriktning. Förutom att lära dig svenska och ett nytt yrke, får du också möjlighet att lära dig mer om arbetsmarknaden och hur det svenska samhället fungerar.