Ansök

SFI kombo

SFI kombo, eller SFI kombinationsutbildning som det egentligen heter, är en utbildning där du både lär dig svenska och ett yrke.

Behörighet

SFI kombo är för dig som studerar på studieväg 2. Du kan inte söka om du redan har fått betyg i SFI 2D, eller har påbörjat studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå. För att få studera SFI kombinationsutbildning via KCNO måste du också vara

• 16 år eller äldre
• folkbokförd i Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker.

Samt uppfylla minst ett av dessa alternativ

• ha ett personnummer från skatteverket och vara folkbokförd i Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker
• ha ett samordningsnummer, vara folkbokförd i Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker samt vara EU-medborgare.

Om du är folkbokförd i en annan kommun än ovanstående är det din hemkommun som bestämmer om du får studera via KCNO.

SFI kombo ger dig ett nytt yrke samtidigt som du får utveckla din svenska. Alla utbildningar innehåller både praktik och teoretiska SFI-kurser som är anpassade efter svenskan som används i det yrke du studerar. Du har möjlighet att genomföra praktiken med språkstöd på ditt modersmål och utbildningen ger goda förutsättningar till att få ett jobb efter avklarad utbildning.

EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz

Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt (arbete, studier) samt vara bosatt i någon av KCNO-kommunerna. Ta med pass och besök KCNO (för att visa medborgarskap). Du får läsa på SFI från och med juli månad det år du fyller 16 år, men vanligtvis så börjar elever under 18 år på gymnasieskolans program för språkintroduktion.

Studiegången

Du läser på dagtid och på heltid vilket är ungefär 30 timmar i veckan. Utöver de timmarna behöver du lägga tid på egenstudier. Längden på utbildningen beror på vilket yrke du studerar till. Du får ditt schema när utbildningen börjar.

Studera SFI kombinationsutbildning i en annan kommun

Du som är bosatt i någon av KCNO-kommunerna men har behov av att läsa i annan kommun ska skicka ansökan till KCNO. Du måste ange varför du vill studera i en annan kommun och din hemkommun måste godkänna din anmälan.

Ansökan

För att få studera SFI kombo måste du först göra en anmälan. Det gör du via knappen nedan eller genom att besöka KCNO under öppettiderna för Självservice. När du blivit antagen av skolan får du läsa en kurs som passar din nivå och inriktning. Förutom att lära dig svenska och ett nytt yrke, får du också möjlighet att lära dig mer om arbetsmarknaden och hur det svenska samhället fungerar. Det är gratis att läsa SFI. Du kan inte söka CSN under tiden du studerar SFI.