1. Informationsmöte inför skolval till åk 7 Näsbydalskolan 2023

  Ska du välja skola till ditt barn inför läsåret 2024/2025? Då är du varmt välkommen på Öppet hus hos oss den 22 november, klockan 17:30-19:00. Här får du möjlighet att träffa representanter från skolledningen, lärare och annan personal ifrån verksamheten och titta på vår fina nyrenoverade skola!

 2. Näsbydalskolan och Kyrkskolan får högsta omdömet i Skolinspektionens granskning

  I april 2023 genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning på Näsbydalskolan och Kyrkskolan avseende verksamhetens kvalitet i förhållande till mål och andra riktlinjer. Båda skolorna fick högsta omdömet på alla läroplansområden och Näsbydalskolan fick högsta omdöme på samtliga områden.

 3. Följ Näsbydalskolan på Instagram

  Se till att följa oss på Instagram, då får du kontinuerligt uppdateringar på allt vi gör

Se fler nyheter

En film som visar delar av Näsbydalskolans lokaler. I filmen berättar rektor, biträdande rektor, ett par lärare samt några elever om skolan.

Om du vill se denna video så behöver du godkänna riktade cookies. Du kan läsa mer om riktade cookies och ändra dina inställningar genom att klicka på cookiesymbolen nere till vänster.

Om Näsbydalskolan

Näsbydalskolan är en grundskola i centrala Täby. Här går cirka 320 elever från årskurs 6-9. Skolan invigdes 1962 och har under åren moderniserats och anpassats till både verksamhet, miljö och teknik. Läsåret 2022/2023 skedde en helrenovering av skolan. 

Vi erbjuder fräscha och välutrustade ämnessalar som stödjer våra lärare och elever i deras undervisning och utforskning. Vårt skolbibliotek är en skattkammare av kunskap och fantasi, och i vår centralhall hittar du vår cafeteria där eleverna kan koppla av, låna spel och köpa mellanmål.

Vår vision på Näsbydalskolan är tydlig - vi strävar efter att vara varje elevs bästa skola. För oss handlar det om att erbjuda en utbildning av hög kvalitet; skapa en miljö där varje elev kan trivas, växa och må bra. På Näsbydalskolan erbjuder vi eleverna en strukturerad undervisning som är utformad för att låta varje individ uppnå sin fulla potential. 

Välbefinnande är en nyckelkomponent i att uppnå framgång och hos oss arbetar vi med en vetenskapligt beprövad metod som stärker elevens välbefinnande både för stunden och för livet.  

Vi erbjuder våra elever möjligheter att fördjupa sig och utforska sina intressen. Vi har ett inriktningssystem där eleverna väljer en av tre inriktningar.

 • Naturvetenskap: Här får eleverna utforska världen genom vetenskapliga experiment och observationer. De uppmuntras att ställa frågor och hitta svar genom kreativa och logiska tankegångar.
 • Teknik: Dyk in i teknikens värld och skapa innovativa lösningar på verkliga problem. Våra elever får möjlighet att arbeta med spännande projekt och utveckla praktiska färdigheter som är relevanta i dagens teknikdrivna värld.
 • Bild och Design: Här uppmuntras eleverna att utforska sin kreativa talang och fördjupa sig i konstens och designens magi. Vi främjar kreativitet och självuttryck genom praktiska projekt och utmaningar.

Vi är också stolta över att vara värdskola för Täby musikklasser.

2023 genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning på Näsbydalskolan där vi fick högsta omdömet på alla läroplansområden.

Tack vare skolans geografiska läge är det nära till det mesta, såväl Täby centrum som till skog och natur. Behöver du åka kollektivtrafik hit stannar flera busslinjer och Roslagsbanan i närheten av skolan. 

Skolorna i Näsbydals rektorsområde leds av en gemensam rektor samt fyra biträdande rektorer. Rektorsområdet består av Näsbydalskolan, Ytterbyskolan (F-5) och Ellagårdsskolan (F-6). Alla skolor ligger nära varandra geografiskt sett.

Följ oss gärna på Instagram, Näsbydalskolan i Täby (@nasbydalskolan_taby). Välkommen till oss!

Systematiskt kvalitetsarbete

Vår vision är att vara varje elevs bästa skola. För att lyckas med det följer vi upp våra resultat och är noga med att fråga eleverna om hur de upplever sin skola och undervisningen. Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att alltid bli bättre på det vi gör!

Systematiskt kvalitetsarbete är inte bara en strävan mot ständiga förbättringar; det är ett åtagande om att hålla högsta kvalitet i undervisningen. Det viktigaste för oss är att vår utbildning håller så hög kvalitet att eleverna ges de bästa förutsättningarna för framtida studier och en framtid full av möjligheter.


Funktionell kvalitet: Det handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen, det vill säga de mål som finns i läroplanen och kursplanerna. Där finns både kunskapsmål och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. De följs upp genom resultat, betyg och nationella prov.

Instrumentell kvalitet: Det är kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel får eleverna det inflytande över sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det behövs för att nå utbildningsmålen. Det sker genom enkäter och uppföljning av mål.

Upplevd kvalitet: Det handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen. Den följs framförallt upp genom skolans enkät som genomförs två gånger om året. 

Ändamålsenlig kvalité: Handlar om hur det går för eleverna efter avslutad utbildning.

Tillgängligt lärande

På Näsbydalskolan är vårt gemensamma mål att sträva mot att skapa ett tillgängligt lärande. Vårt fokus i detta arbete riktar sig mot att förbättra den fysiska, sociala och pedagogiska miljön i skolan. Det omfattar allt från hur våra klassrum är utformade och integreringen av nya digitala verktyg till varierande metoder som involverar eleverna i planering och bedömning.

Vi har etablerat strukturer som främjar regelbundna samarbeten, där tillgängligt lärande är en integrerad del av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Vår övertygelse är att varje elev ska ha möjlighet att utveckla sig själv och sitt lärande. Därför rustar vi eleverna med praktiska verktyg, inklusive studieteknik, och involverar dem aktivt i planeringen och genomförandet av deras utbildning. Vi sätter även stort fokus på elevernas välbefinnande, vilket är en väsentlig del av vår skolas vision.

Trygghetsarbete

På Näsbydalskolan ska eleverna utvecklas, må bra och känna sig trygga. Därför har vi integrerat vårt arbete med trygghet och säkerhet som en naturlig del av vår dagliga verksamhet.

Vårt trygghetsarbete består av ett medvetet arbete med att skapa tillitsfulla relationer, ansvarstagande och delaktighet i samverkan mellan kunskaps- och demokratiuppdraget i elevens lärande. 

Vi arbetar med att öka elevernas välbefinnande. Arbetet bygger på vetenskapligt beprövade metoder som stärker elevernas välbefinnande både för stunden och livet. Att arbeta med ökat välbefinnande handlar om att ge eleverna förutsättningar för och kunskap om, balans och välbefinnande i livet.

Våra elevers delaktighet är centralt i arbetet med att skapa trygghet på skolan. Det sker genom delaktighet och ansvarstagande i olika råd som klassråd, elevråd, matråd, skyddsombud och kamratgruppen. Det sker också systematiskt genom trygghetsmätningar.  

Vi är mitt i en spännande process där vi aktivt arbetar med att förbättra våra raster till att bli ännu mer meningsfulla pauser för eleverna. 

Trygghetsgrupp

Trygghetsgruppen arbetar med det upptäckande, utredande och åtgärdande arbetet i skolan. Trygghetsgruppen består av medarbetare från skolans alla delar såsom lärare, resurser och elevhälsan. 

Läsårstider, terminer och lovdagar

Näsbydalskolan har traditioner som skapar gemenskap och glädje där några exempel är uppstartsveckan, Nobeldagen, klassdagar, framtidssdagen, Lucia och extremdagen.

Utöver det ser tiderna ut som följer:

På klämdagar när det står lovdag är fritidshemmen fortfarande öppna för dem som har behov av plats.

Vårterminen 2024

 • Terminens första dag: 9 januari
 • Sportlov: 26 februari–1 mars
 • Påsklov: 29 mars–5 april
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 9 maj
 • Lovdag (klämdag): 10 maj
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Lovdag (klämdag): 7 juni
 • Terminens sista dag: 12 juni
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information.

Höstterminen 2024

 • Terminens första dag: 15 augusti
 • Höstlov: 28 oktober – 1 november 
 • Höstterminens sista dag: 19 december
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information.

Vårterminen 2025

 • Terminens första dag: 8 januari 
 • Sportlov: 24 februari – 28 februari
 • Påsklov: 14 april – 21 april
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag (klämdag): 2 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 29 maj
 • Lovdag (klämdag): 30 maj
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Vårterminens sista dag: 11 juni
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information.

Organisation

På Näsbydalskolan har vi väl fungerande arbets- och utvecklingsorganisation som utgör ryggraden i vår strävan mot att erbjuda högkvalitativ utbildning. Vår arbets- och utvecklingsorganisation är grundad på principer som främjar samarbete, målmedvetenhet och ständig förbättring.

Våra lärare är organiserade i ämneslag, vilket möjliggör effektivt samarbete och kunskapsdelning. Detta ger våra elever en stark grund i varje ämne.

På Näsbydalskolan får eleven en mentor från första skoldagen. Mentorsrelationen har både ett vardagligt och ett långsiktigt perspektiv, där mentor följer upp och återkopplar hur skolarbetet går och hur vi i skolan ska hjälpa dig att nå dina mål.

Skolan leds av rektor som tillsammans med biträdande rektorer utgör ledningsgruppen för rektorsområdet. 

Täby Musikklasser

Täby Musikklasser grundades 1984 och är Täbys ledande musikskola med inriktning på körsång. Musikklasserna är kommunala grundskoleklasser med utökad musikundervisning. Varje år antas en klass till årskurs 4 med 30 elever som går tillsammans från årskurs 4 till 9. Körsången är grunden i undervisningen. Den utgår från den svenska körtraditionen och varje klass är en kör. Klasserna sjunger traditionell och modern körmusik och har också gjort musikföreställningar, operakonserter, anordnat festivaler och medverkat i större uppsättningar i såväl olika konsertlokaler som i TV.

Bland skolans cirka tio produktioner per år finns en Luciakonsert som lockar nära 2 000 personer till Täby Sportcentrum. Skolan är idag en av Täbys största konsertproducenter. Konserterna är en viktig del av Täbys kultur och musikliv och är betydelsefulla höjdpunkter i elevernas utbildning. På Täby Musikklassers webbplats kan du läsa mer.

Arbeta på skolan

På Näsbydalskolan har vi många engagerade, behöriga och kompetenta kollegor. Vi arbetar för att alla elever och medarbetare ska trivas och få möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Vår skola står för kvalitet och trygghet där både tradition och utveckling värdesätts.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Välj skola

Kontakta Näsbydalskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Östra Banvägen 90
183 37 Täby

Ulla Blomquist, intendent: 08-555 585 01 

Susanne Heljestrand, rektor: 08-555 585 05

Shawen Rashed, bitr rektor: 08-555 585 12

Tommy Åberg, vaktmästare: 08-555 585 04, tommy.aberg@taby.se

Mona Peldan Hillar, studie- och yrkesvägledare: 08-555 585 14, mona.peldanhillar@taby.se

Angelica Wallén, skolsköterska: 08-555 594 27

Stina Egerö, kurator: 08-555 597 22

Rebecka Lundahl, psykolog: 08-555 592 09

Täby Musikklasser (Gitte Littwold och Cecilia Franzén): 08-555 585 10 

Expedition:

Hitta till Näsbydalskolan
Namn
Näsbydalskolan