Övriga taxor

SRMH ansvarar för tillsyn enligt ett antal speciallagar. I de flesta fall finansieras tillsynen genom avgifter. Här hittar du information om övriga taxor som SRMH tillämpar vid tillsyn av solarier, vissa kemikalier i detaljhandeln och avfallshantering i småbåtshamnar.