Livsmedel

Livsmedelskontrollen måste enligt gällande lagstiftning finansieras med tillsynsavgifter. Här hittar du information våra livsmedelstaxor. Nytt från 2023 är att debitering av tillsynsavgifter sker efter besöket.