Livsmedel

Livsmedelskontrollen finansieras enligt gällande lagstiftning med tillsynsavgifter. Avgifterna faktureras efter genomfört kontrollbesök. Här hittar du information våra livsmedelstaxor.