Folköl och receptfria läkemedel

SRMH tar ut tillsynsavgifter av den som anmält försäljning eller servering av folköl och av den som anmält handel med vissa receptfria läkemedel till Läkemedelsverket