Ansök

SFI

SFI står för svenska för invandrare och ger dig grunderna i svenska språket och om det svenska samhället.

Behörighet

För att få studera SFI via KCNO måste du vara:
• 16 år eller äldre
• folkbokförd i Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker

Samt uppfylla minst ett av dessa alternativ:

• ha ett personnummer från skatteverket och vara folkbokförd i Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker
• vara EU-medborgare med ett samordningsnummer och vara folkbokförd i Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker

Om du är folkbokförd i en annan kommun än ovanstående är det din hemkommun som bestämmer om du får studera via KCNO.

Personer med skydd enligt massflyktsdirektivet

Du som bor i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker, och som beviljats uppehållstillstånd för tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har nu möjlighet att studera en (1) kurs på SFI. Se mer om hur du anmäler dig här. 

EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz 

Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt (arbete, studier) samt vara bosatt i någon av KCNO-kommunerna. Ta med pass och besök KCNO (för att visa medborgarskap). Du får läsa på SFI från och med juli månad det år du fyller 16 år, men vanligtvis så börjar elever under 18 år på gymnasieskolans program för språkintroduktion.

Anmälan

För att få studera SFI måste du först göra en anmälan. Det gör du via knappen nedan eller genom att besöka KCNO under öppettiderna för Självservice. När du blivit antagen av skolan får du läsa en kurs som passar din nivå och inriktning. Förutom att lära dig svenska får du också möjlighet att lära dig mer om arbetsmarknaden och hur det svenska samhället fungerar. Det är gratis att läsa SFI, men det går inte att söka studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden) för att läsa utbildningen.

Så här anmäler du dig till SFI

Logga in genom att välja Personnummer och lösenord (samordningsnummer ersätter personnummer):

Logga in

Du som har ett samordningsnummer, välj Mina sidor i menyfältet. Ladda upp en bild på ditt pass och UT-kort under Uppladdade dokument. Du som har tidigare betyg i språkkurs i svenska ska ladda upp det.
Här gör du din SFI-anmälan när du är inloggad:

OBS! Ansökan är personlig och får inte göras med någon annans personuppgifter.

Behöver du som har samordningsnummer ändra din kontaktadress hos Skatteverket så gör du det här:

Samordningnummer, skatteverket.se

Vill du byta språk klicka på knappen Language längst upp till höger och välj språk längst upp till vänster.

Flexibel studiegång

Det finns möjlighet att läsa på förmiddagar, eftermiddagar eller kvällar. Du väljer också om du vill plugga i klassrum eller på distans.

Tre studievägar

Det finns tre olika studievägar att gå, vilken nivå du börjar på beror på hur din utbildningsbakgrund ser ut.

• Studieväg 1 (kurs A-D) är för dig som har en kortare utbildning eller saknar utbildning.
• Studieväg 2 (kurs B-D) är för dig som har en längre utbildning (upp till tolv år) och kan lite engelska.
• Studieväg 3 (kurs C-D) är för dig som har mer än tolv år studier och är van vid att studera självständigt.

Studieväg 1

Studieväg 2

Studieväg 3

Kurs 1A

 

 

Kurs 1B

Kurs 2B

 

Kurs1C

Kurs 2C

Kurs 3C

Kurs 1D

Kurs 2D

Kurs 3D

Studera SFI i en annan kommun

Du som är bosatt i någon av KCNO-kommunerna men har behov av att läsa i annan kommun ska skicka ansökan till KCNO. Du måste ange varför du vill studera i en annan kommun och din hemkommun måste godkänna din anmälan.