Ansök

SFX

SFX betyder svenska för yrkesutbildade och vänder sig till dig som har en akademisk examen eller yrkesutbildning från annat land.

Behörighet

SFX är SFI med inriktning mot det yrke du redan har utbildat dig till, så att du snabbt kan bli yrkesverksam i Sverige. För att få studera SFX via KCNO måste du ha en färdig examen eller erfarenhet av ett yrke.

Du behöver dessutom vara

  • 16 år eller äldre
  • folkbokförd i Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker kommun.

Samt uppfylla minst ett av dessa alternativ

  • ha ett personnummer från skatteverket och vara folkbokförd i Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker kommun
  • ha ett samordningsnummer, vara folkbokförd i Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker kommun samt vara EU-medborgare.

Om du är folkbokförd i en annan kommun än ovanstående är det din hemkommun som bestämmer om du får studera via KCNO.

EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz

Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt (arbete, studier) samt vara bosatt i någon av KCNO-kommunerna. Ta med pass och besök KCNO (för att visa medborgarskap). Du får läsa på SFI från och med juli månad det år du fyller 16 år, men vanligtvis så börjar elever under 18 år på gymnasieskolans program för språkintroduktion.

Studiegång

När du läser SFX är du i skolan cirka 30 timmar i veckan och det krävs också att du lägger ner tid på egenstudier. I SFX har svenskundervisningen fokus på yrkesspråket. Du kan läsa mer om vilka utbildningar som finns och var du kan läsa dem i länken nedan.

Studera SFX i en annan kommun

Du som är bosatt i någon av KCNO-kommunerna men har behov av att läsa i annan kommun ska skicka ansökan till KCNO. Du måste ange varför du vill studera i en annan kommun och din hemkommun måste godkänna din anmälan.

Ansökan

För att läsa SFX måste du ha en färdig examen eller erfarenhet av ett yrke. Ansökningsblanketter och information om vad som ingår i din ansökan hittar du via länken nedan. Din ansökan ska sedan lämnas in till KCNO.

SFXs webbplats