Besök av Alzheimerforskare i Medicinsk fördjupning

16 maj 2023, kl. 14:07

Eleverna i kursen Medicinsk fördjupning på Naturvetenskapsprogrammet fick besök av det svenska forskningsintensiva biofarmabolaget BioArctic AB.

Ny behandling för Alzheimer
Alzheimer innebär att nervcellerna i hjärnan förtvinar. BioArctic har upptäckt en antikropp som gör att progressionen av sjukdomen bromsas upp. Läkemedlet snabbgodkändes i USA i januari i år. Eleverna på kursen Medicinsk fördjupning säger att det var väldigt intressant när Mikael Moge och Magnus Lindberg från BioArctic AB tog sig tid att besöka Åva för att berätta om sitt arbete med att ta fram och utveckla nya behandlingar som angriper orsakerna till neurodegenerativa sjukdomar som till exempel Alzheimers och Parkinson. “Vi fick en bra helhetsbild kring hur det går till och hur lång tid det tar att ta fram mediciner”, säger en elev på Naturvetenskapsprogrammet.

Alzheimer förväntas öka i världen
Hittills har inget läkemedel mot Alzheimers sjukdom fungerat och idag lever 55 miljoner människor med sjukdomen eller annan demens runtom i världen. Eftersom vi lever allt längre väntas antalet som har har sjukdomen öka. Det stora behovet av medicin är en av anledningarna till att flera läkemedelsföretag satsar på forskning inom området. 

Kursen Medicinsk fördjupning
Medicinsk fördjupning är en spännande kurs där eleverna bland annat får prova på kriminalteknik och lära sig om medicinska material. Laborationer, studiebesök och gästföreläsare är viktiga inslag.