Säkerhetsplanering för skydd till barn i utsatta familjer

16 maj 2023, kl. 12:50 - Omsorg & stöd

Flera personer sitter vid ett bord i ett konferensrum och lyssnar på en föredragning
Representanter för Islands socialtjänst har varit på studiebesök i Täby för att lära sig mer om hur socialsekreterarna i kommunen arbetar med Signs of safety och säkerhetsplaneringar. Säkerhetsplaneringar är en lösningsfokuserad och strukturerad metod för att skapa en trygg och stabil situation för barn och deras familjer med hjälp av deras nätverk.

Säkerhetsplanering är en metod som används inom socialtjänsten för att stötta familjer i utsatta situationer. Metoden har visat sig vara mycket effektiv för att förbättra tillvaron för utsatta familjer och för att minska risk för våld och övergrepp. Arbetet går ut på att systematiskt och strukturerat upptäcka och förstå de "tecken på säkerhet" som finns i en familj som starka relationer, positiva beteenden och skyddande faktorer och sedan bygga på dessa för att skapa en trygg och stabil miljö för alla inblandade. Den ger en tydlig ram och skapar lösningar tillsammans med familjen och familjens nätverk.

Socialtjänsten i Täby kommun har använt säkerhetsplaneringar under flera år.
- Genom att identifiera och bygga på de positiva aspekterna i en familj, stärka dessa och lyssna till familjens egna förslag på lösningar kan det leda till en ökad motivation att förändra negativa beteenden och situationer. Det är roligt att få berätta om våra erfarenheter kring arbetet med säkerhetsplanering för den isländska socialtjänsten, säger Maria Wigren, gruppledare inom socialtjänsten i Täby kommun.