Ung kulturs kurskatalog

Konstkurser 16–20 år

Fördjupa dig och bli mer självständig i ditt skapande eller utveckla dina färdigheter genom skapande i samverkan med de andra ämnena på Ung kultur i den nya kursen Uppdragskonst.

Genom uppmuntran till ett mer självständigt skapande i olika konstformer, material och tekniker får du möjlighet att utveckla ditt egna bild- och formspråk. Vi reflekterar enskilt och i grupp där dina egna idéer, parallellt med givna teman och inspiration, lägger grunden för det kreativa skapandet. 

Höstterminen avslutas med en gemensam genomgång. Vårterminen avslutas med en öppen utställning som eleverna själva får hjälpa till med att sätta ihop. Lektionstiden är 90 minuter.

Tider läsåret 2023–2024

Ålder  Dag Tid Plats Nivå Lärare
14+ år Måndagar 16.00–17.30 Täby kulturhus plan 5 Anpassningsbar Emilie Magnusson