Om Ung kultur

På Ung kultur ger vi dig som är mellan 7-20 år en rolig och meningsfull fritid genom kreativt skapande, nya upplevelser och möten med andra jämnåriga som delar just ditt fritidsintresse.