Om Ung kultur

På Ung kultur ger vi dig som är mellan 7–20 år en rolig och meningsfull fritid genom kreativt skapande, nya upplevelser och möten med andra jämnåriga som delar just ditt fritidsintresse.