Ung kulturs kurskatalog

Konstkurser 10–12 år

Låt dig mötas av inspirerande konstformer och utveckla ditt skapande.

Genom intresseväckande teman, blandade estetiska uttryck, olika tillvägagångssätt och tekniker utmanar vi såväl handen som tanken. Här låter vi inspirationen och kreativiteten flöda genom att upptäcka, undersöka och utforska olika material och konstformer.

Höstterminen avslutas med en gemensam genomgång. Vårterminen avslutas med en öppen utställning som eleverna själva får hjälpa till med att sätta ihop. Lektionstiden är 75 minuter.

Tider läsåret 2022–2023

Dag Tid Plats Nivå Lärare
Tisdagar 16.00–17.30 Täby kulturhus plan 5 Anpassningsbar Emilie Magnusson
Onsdagar 17.45–19.00 Täby kulturhus plan 5 Anpassningsbar Iryna Hauska
Torsdagar 16.00–17.15 Täby kulturhus plan 5 Anpassningsbar Emilie Magnusson
Söndagar 14.30–15.45 Täby kulturhus plan 5 Anpassningsbar Iryna Hauska

Konst 11–14 år

Genom uppmuntran till ett mer självständigt skapande i olika konstformer, material och tekniker får du möjlighet att utveckla ditt egna bild- och formspråk. Vi reflekterar enskilt och i grupp där dina egna idéer, parallellt med givna teman och inspiration, lägger grunden för det kreativa skapandet. 

Höstterminen avslutas med en gemensam genomgång. Vårterminen avslutas med en öppen utställning som eleverna själva får hjälpa till med att sätta ihop. Lektionstiden är 75 minuter.

Tider läsåret 2022–2023

Dag Tid Plats Nivå Lärare
Onsdagar 16.00–17.15 Täby kulturhus plan 5 Anpassningsbar Iryna Hauska