Ung kulturs kurskatalog

Konstkurser 7–9 år

Tillsammans utforskar vi konstens uttrycksfulla värld.

På upptäcktsfärd bland färg, form och material utforskar vi konstens uttrycksfulla värld. Bland penslar och färgburkar, gips och lera, papper och kartong, inspiration och fantasi låter vi kreativiteten flöda fritt.

Höstterminen avslutas med en gemensam genomgång. Vårteminen avslutas med en öppen utställning. Lektionstiden är 75 minuter.

Tider läsåret 2022–2023

Dag Tid Plats Nivå Lärare
Söndagar 11.00–12.15 Täby kulturhus plan 5 Grundkurs Iryna Hauska
Söndagar 12.45–14.00 Täby kulturhus plan 5 Grundkurs Iryna Hauska

 

Konstäventyret

Följ med på ett äventyr i konstens magiska värld. Här sätter enbart fantasin gränsen för skapandet! På konstäventyret jobbar vi enskilt och i grupp med att utforska ateljéns materialrikedom.

Tider läsåret 2022–2023

Dag Tid Plats Nivå Lärare
Måndagar 18.00–19.00 Täby kulturhus plan 5 Grundkurs Emilie Magnusson