Kvinnors utsatthet i krigets Ukraina

9 mars 2023, kl. 10:00

Åva uppmärksammade den internationella kvinnodagen med en föreläsning om den utsatta situation som ukrainska kvinnor har haft sedan Ryssland invaderade landet för ett år sedan.

Journalisten Joakim Medin berättade om hur sexuella övergrepp mot kvinnor och barn används som ett krigsvapen, något som ofta förekommer i väpnade konflikter. Han gav också exempel på kvinnor som engagerar sig för att försvara landet, till exempel genom att tillverka utrustning till de stridande.

Ingen av oss som lyssnade gick oberörda från aulan. Tack till Joakim Medin.