Fler kvinnor till ingenjörsyrket

8 mars 2023, kl. 10:16

Marie Ideström från Womengineer/IGE-day besöker Åva för att träffa tjejer och prata om deras framtid och vad man kan göra som ingenjör.

IGE-day står för Introduce a Girl to Engineering day och är en dag då tjejer på gymnasiet får testa på hur det är att arbeta med teknik på ett företag. Detta är självklart Åvas elever med på och kommer att delta den 31 mars. Inför den här dagen besöker Marie Ideström Åva för att berätta om IGE-day.

“Vi möjliggör för kvinnor att forma världen, genom att omdefiniera vad det innebär att vara ingenjör” står det på en bild som Marie visar och eleverna får lyssna till vad man kan göra som ingenjör och varför det kan vara intressant att välja. 

Vi på Åva vill tillsammans med IGE-day väcka tjejers intresse för ingenjörsutbildningar och uppmuntra elever att välja program utifrån intresse och inte efter könsnormer.

Sannas Manouchehri, Lisa Thorander och Sofia Norsell går alla andra året på Naturvetenskapsprogrammet och samtalar med Marie Ideström om sina framtidsplaner. Sannas vill forska inom medicin eller bli bioforskare medan Lisa har siktet inställt på att bli läkare. Sofia väljer ännu mellan läkare och ingenjör och får höra av Marie att en tjej hon har kontakt med har fått insikten att läkare räddar liv men det är ingenjörerna som skapar produkterna som läkarna använder så de är sammankopplade ändå.

Naturvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet