Besök från Gran Canaria

24 maj 2023, kl. 12:00

Elever från Gran Canaria är på besök på Åva för att studera natur och kultur.

Kärt återseende
Lourdes är lärare på Gran Canaria och är på besök på Åva tillsammans med sina vuxna studenter. Det är ett kärt återseende mellan lärarna som tidigare träffats i Spanien. 

Gör världen större
Den yngsta eleven på skolan är 18 år och den äldsta har varit 92 år. Lourdes säger att studenter de träffar har generellt inte fått chansen att resa och skapa internationella nätverk. “Vi hjälper dem att göra världen större genom att resa med Erasmus”, säger Lourdes. 

Svensk historia
Besöket kommer att fokusera på natur, kultur och hållbarhet. De spanska studenterna kommer få lära sig om svensk historia men även öva på sin engelska.