Sök till Åva
Vi bevakar studenters intressen

Elevkåren

Åvas elevkår jobbar för att du som elev ska få tre bra år på Åva. Det betyder allt ifrån att driva arbetsmiljöfrågor för elever till att fixa roliga event. Kårens styrelse väljs i mars varje år. Ett sätt att få vara med och påverka det som händer på Åva är att gå med i kåren.