Sök till Åva
För alla människors lika värde

Åvas Amnestyförening

Alla har rätt till kunskap om sina egna och andras rättigheter. Därför ingår Åva Gymnasium i Amnesty Internationals samarbetsprojekt Skola för mänskliga rättigheter. Genom samarbetet kan vi främja en skolkultur där mänskliga rättigheter står i fokus och skolan får en tydlig internationell profil.

Åva gymnasium har idag en stor Amnestygrupp av och för elever. “Vi arbetar för att synliggöra orättvisor i världen genom ­kampanjer, men att vara med i Amnesty­föreningen är också ett bra sätt att ­träffa nya människor från hela skolan samtidigt som du får lära dig om världen med andra lika­sinnade”, berättar ordförande Kayle Mostert.

Följ elevföreningens arbete via Instagram, @amnesty_ava 

Läs mer om vårt samarbete i Åvas skoltidning Cumulus

Daniel och Marcus tar Amnesty till Åva!

En kamp för mänskliga rättigheter