Flygbild över äldreboendets grå och röda fasad

Välkommen till oss

Johannas trädgård har 86 lägenheter fördelade på tre våningar och tre flyglar per våning. Lägenheterna är cirka 30 kvadratmeter och består av ett stort rum, ett stort badrum, pentry och garderober. Varje lägenhet har en egen tvättmaskin och TV-uttag.

Varje våningsplan har gemensamt allrum och balkonger. På bottenplan finns ett större gemensamhetsrum och utgång till trädgården med altan, promenadslinga och äppellund. Den gamla bagarstugan är bevarad och renoverad utvändigt. Det finns wifi i alla lägenheter och i gemensamhetsutrymmen.

Johannas trädgård ligger nära Täby kyrkby centrum och affärer, bank, post, apotek och har nära till kommunikationer som tåg och buss. Det är även nära till naturen.

Boendet har både demens- och somatikinriktning. Några av flyglarna är speciellt avsedda för personer med demens.

taby.se kan du läsa mer om och se en film om om tankarna bakom färgsättningen på Johannas trädgård.  

Om historien

Äldreboendet Johannas trädgård är byggt där Byle gård tidigare legat. Änkeprostinnan Johanna Justelius bodde på Byle gård i början av 1800-talet. Gården har sedan början av 1900-talet varit konvalescenthem och vårdhem. I gamla handlingar nämns att gårdens trädgård var tillräcklig för hemmets hela årsbehov av frukt och grönt. Huvudbyggnaden på Byle gård revs för några år sedan men fruktträdgården finns kvar. Nu förs alltså traditionen och historien vidare med det nya äldreboendet Johannas trädgård.

Så jobbar vi

Hos oss ska du alltid bemötas med värdighet, lyhördhet och respekt. Du ska känna att du har inflytande och är delaktig i den vård och omsorg du får.

Vi arbetar i team med sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut och fysioterapeut. Den viktigaste teammedlemmen är självklart du. Tillsammans i teamet, och om möjligt också med dina anhöriga, planerar vi din omsorg och omvårdnad så att du får det på ditt sätt. Vi tar gemensamt fram en genomförandeplan för att tydliggöra vilka behov du har och hur de ska bli tillgodosedda. Du får en kontaktperson med huvudansvar för din vård och omsorg.

Vår ambition är att vara lättillgängliga och öppna för att kunna bemöta dina frågor och synpunkter.

Regelbundet har vi boråd för alla som bor på somatikinriktningen på Johannas trädgård. Då berättar vi om det som är aktuellt och det finns ytterligare möjlighet att tycka till om allt i äldreboendet. Anhöriga får regelbunden information via brev från enhetscheferna.

Personal

Personal finns tillgänglig dygnet runt. De flesta är utbildade undersköterskor och många av dem har lång erfarenhet av äldrevård. Dagtid och kvällstid, alla dagar, finns sjuksköterska på plats. Nattetid finns sjuksköterska tillgänglig. Arbetsterapeut och fysioterapeut är på plats vardagar. All personal är utbildade i demensvård enligt Silviahemmets certifiering. Patientansvarig läkare via Region Stockholm besöker boendet en gång per vecka och vid behov.

Region Stockholm upphandlar tandhygienist för avgiftsfria munhälsobedömningar. Tandhygienisten kommer till Johannas trädgård. Vi kan även hjälpa till att få kontakt med frisör och fotvård till självkostnadspris för dem som önskar eller om man väljer en egen lösning.

Aktiviteter

Aktiviteter är ett centralt inslag. Varje vecka finns ett schema med erbjudande om olika aktiviteter både för hela äldreboendet och för de enskilda våningsplanen. Det kan vara musikunderhållning, besök av Clownmedicin, pyssel, bowling, chokladprovning, pub, pilkastning... Alla högtidsdagar och traditioner firar vi. Promenader erbjuds varje vecka och vi tar gärna en tur med våra elcyklar för rullstolar. Vi har en aktivitetssamordnare som ansvarar för planeringen och fångar upp önskemål från de boende.

På Instagram @taby_johannastradgard kan följa Johannas trädgård och få ett smakprov på aktiviteter och händelser.

Måltider

Måltiden är en viktig och uppskattad stund. Det handlar om allt från uppläggning av maten på tallriken, gemenskapen och till miljön runt omkring. Du bestämmer själv om du vill äta tillsammans med andra eller själv i din lägenhet.

Varje flygel har sin egen matsal men matsalarna kan även slås ihop via en vikvägg och göra plats för större sällskap.

Täby kommun samarbetar med Compass Group för leverans av lunch och middag. Varje dag serverar vi frukost, lunch, mellanmål och middag och det finns alltid något att äta om du blir hungrig på natten eller sugen på något mellan måltiderna. Helger och högtider uppmärksammar vi med olika specialiteter.