Yrkesutbildning = jobb!

6 december 2023, kl. 15:20

Tre porträttbilder
Efterfrågan på yrkesutbildade är stor och med en yrkesutbildning ökar chanserna att få jobb. På komvux kan du läsa nära 40 yrkesutbildningar varav många är inom bristyrken.

Fler yrkesutbildade är ett av de främsta önskemålen som näringslivet i nordost har enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv.

Några av bristyrkena som ligger i topp är hantverkare av olika slag, restaurangpersonal och vårdyrken. Problemen med rekrytering inom dessa områden beror helt enkelt på att för få är utbildade och har rätt kompetens. Nordostkommunerna har färre gymnasialt yrkesutbildade jämfört med riket i stort.

–Att läsa på komvux kan vara en snabb väg till ett jobb. Yrkesutbildningarna är mellan ett halvår till ett och ett halvt år långa. Du kan läsa i klassrum, på distans, på hel- eller deltid. Många av utbildningarna kan du även göra som lärling, säger Peter Björk, rektor på KCNO, Kunskapscentrum Nordost, som ansvarar för antagningen till komvux i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

På KCNO finns studie- och yrkesvägledare som kan ge stöd och hjälp om yrkesutbildningarna och vilken studieform som skulle kunna passa. Läs om yrkesutbildningarna och studievägledningen på KCNO:s webbplats.