Sök till Åva
Variation, kvalitet, kreativitet

Våra lokaler

Biblioteket

Vårt vackra inglasade bibliotek är skolans nav. Här finns ett stort utbud av skönlitteratur, facklitteratur och digitala lärresurser. Våra två bibliotekarier hjälper dig att hitta olika källor för dina fördjupningsuppgifter. I biblioteket finns också några grupprum där du både kan sitta och plugga ostört på egen hand eller jobba tillsammans med klasskamrater.

Teknikhallen

För eleverna på teknikprogrammet är teknikhallen en mötesplats, där man både kan plugga och träffa kompisar. Här finns också skolans industrirobot och i ett av grupprummen intill flera 3D-printrar. Hallen används också för olika event.

Restaurang rÅVAra

Det fräscha och topputrustade restaurangkök som invigdes hösten 2017 ger våra elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet unika förutsättningar att förbereda eleverna för arbete inom den branschen. Genom att skolan driver restaurang rÅVAra får eleverna värdefulla kunskaper om att driva krog. Om du vill äta en god två- eller trerätterslunch till rimligt pris kan du boka bord på rÅVAra.

Labbsalar

Åva är välutrustat både när det gäller labbsalar och labbutrustning i alla de naturvetenskapliga ämnena. Att få laborera ser vi som en viktigt del i lärandet inom naturvetenskap och också ett sätt att förbereda för vidare studier på högskola.

Musiksalen

I vår utrustade musiksal finns en scen där eleverna som går på Naturvetenskap i kombination med musik har lunchkonserter. Dessutom finns flera ensemblerum där musikeleverna kan spela tillsammans när de inte har lektion.

Metodsalen på Vård och omsorg

Vård- och omsorgsprogrammet på Åva har en välutrustad och nybyggd metodsal i anslutning till elevernas klassrum som är designat att likna en sjukhussal med flera sjukhusbäddar. Vi har avancerade dockor att arbeta med och eleverna utför praktiska moment i salen som att öva på att ta blodtryck, bädda rent, flytta en patient, ta sprutor eller daglig basal hygien. Eleverna tränar även på uppgifter som utförs på äldreboenden som till exempel att duka till frukost  och mata  patienter.

Specialsalar på yrkesprogrammen

På våra yrkesprogram är vår ambition att eleverna ska få träna i en miljö och med en utrustning som liknar den de kommer att möta i arbetslivet. Ett exempel är elprogrammet, där eleverna har egna arbetsbås där de gör elinstallationer.

Centralhallen

Vår ljusa och välkomnande centralhall är skolans populäraste mötesplats. Här ligger både reception och café med vårt vackra biblioteket strax intill. I centralhallen kan du plugga, jobba med grupparbeten eller umgås med kompisar.

Aulan

I vår aula har vi våra jul- och sommaravslutningar med stämningsfulla musikuppträdanden. Den används också när vi har gästföreläsare eller temadagar. Dessutom är den skrivsal när flera klasser skriver längre prov.

Matsalen

I vår trevliga matsal äter elever och personal tillsammans. Det finns alltid minst två rätter att välja mellan, varav den ena är vegetarisk. Salladsbordet är rikligt med många olika grönsaker. Vår kökschef är mån om att eleverna ska uppskatta maten och går ofta ut i matsalen för att höra vad eleverna tycker.