Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. 

Sök till Åva
Välkommen till Åva gymnasium

Kom som du är, bli den du vill!

Vi är en kunskapsinriktad skola med goda resurser och fokus på att du som elev ska få en utbildning av hög kvalitet. Våra program öppnar dörrar till universitet, högskolor och arbetsliv.

Åva gymnasium är en trygg och trivsam arbetsplats, där det fina samspelet mellan elever och personal skapar samhörighet och arbetsglädje. Hos oss har du som elev möjlighet att utveckla det som är dina styrkor och talanger utifrån de mål du har. Skolan genomsyras av ett unikt engagemang. Hos oss går det att förena arbetsglädje med ambitiösa mål, vilket innebär kvalitetsinriktat lärande med fina resultat.

Vi lägger också stor vikt vid din personliga utveckling. Att du som elev får tilltro till din egen förmåga, lär dig samspela med olika människor och ser dig själv som en viktig del i samhället är något vi är måna om. Vi som jobbar eller studerar här medverkar alla till att Åva är en skola att växa med, lita på och längta till.

Välkommen till Åva!

Lillemor Larsson
Rektor

Handlingsberedskap inför framtiden

För oss på Åva är det viktigt att ge våra elever handlingsberedskap inför framtiden. Att få förståelse för hur samarbete över nationsgränserna kan förebygga konflikter. Att bli medveten om hur begränsningar av yttrandefriheten hämmar utvecklingen i ett samhälle. Att få kunskap om hur vi genom våra val kan bidra till ett hållbart samhälle.

Tack vare att Åva är en certifierad FN-skola har vi unika möjligheter att ta in världen i klassrummet. På den årliga Hållbarhetsdagen får eleverna möta forskare och ideella organisationer i föreläsningar och workshops. På temadagen A-day som genomförs i samarbete med Amnesty får de ta del av berättelser om människor som är fängslade för sina åsikters skull.

Genom samarbetet med Forum för levande historia blev eleverna i årskurs 3 på samhällsvetenskapsprogrammet i våras inbjudna till ett seminarium på Kungliga slottet. Temat var Förintelsen och kopplingen till de intoleranta ideologier som växer fram i vårt samhälle.

Bild: Samhällsvetarna i årskurs 3 besöker Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet, efter en inbjudan av H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Foto: Susanne Edfelt, Copyright: Kungahuset.se

Studieresa till Cern för elever på Natur

Under en vecka i mars fick klass NA16A, efter mycket förberedelser, möjlighet att få en av sina drömmar uppfyllda – att göra studiebesök på CERN. Initiativet och förberedelserna gjordes av en elevgrupp i klassen. Det finns flera elever i klassen som är mycket intresserade av fysik och forskning, berättar Björne Vestlund, mentor i NA16A.

CERN är en forskningsanläggning som ligger strax utanför Genève i Schweiz. Där finns en s.k partikelaccelerator, en tunnel, där materiens minsta byggstenar accelererar till en hastighet som ligger nära ljusets. Tunneln är cirkelformad med en omkrets på nästan tre mil. I detektorer i anslutning till tunneln studeras vad som kommer ut från det att partiklarna kolliderar med varandra. Det var i studierna av sådana kollisioner som man år 2013 den, i fysikerkretsar, berömda Higgs-partikeln bekräftades. Det är en viktig liten partikel, för den förklarar varför materia har massa. Upptäckten ledde till 2013 års Nobelpris i fysik.

Att fysikintresserade elever och lärare är intresserade av ett besök på den anläggningen är givet. Eleverna i klassen började prata ihop sig redan under årskurs 1 för att få möjlighet att åka till CERN på skoltid. Att två av eleverna i klassen redan hade varit där underlättade. De hade redan då träffat Richard Jacobsson, f.d Åva-elev och numera anställd fysiker på CERN, och det var honom som nu hela klassen fick träffa.

Richard var den sammanhållande kraften för klassen under CERN-dagen. Efter att vi besökt en av detektorerna på närmare 100 meters djup under marken berättade han om det man genom forskning känner till om universums uppkomst och utveckling. Richard tyckte det var roligt att elever från hans gamla skola kom på besök, och han tyckte eleverna var väl insatta och ställde intressanta frågor.

Förutom CERN-besöket besökte klassen även tekniska högskolan i Zürich, ETH. Den sammanhållande kraften på ETH var doktoranden Johanna Nordlander. Hon forskar på material som har såväl s.k ferroelektriska och ferromagnetiska egenskaper. Klassen fick träffa en del av den forskargrupp som Johanna ingår i, och de berättade att deras forskning kan leda till material och teknik som kan användas i samband med t ex datalagring på ett mer effektivt sätt än dagens metoder.

Klassen fick se och ta del av en fysikforskares vardagsmiljö, och det är flera av eleverna som på allvar blev intresserade av forskning. Som en liten bonus, visade det sig, så var en av de besökta forskningsstationerna väldigt nära knuten till ett av gymnasiearbeterna som gjordes i klassen. Det gällde röntgenspektroskopi, som går ut på att studera material och de strukturer som atomerna ligger i där.

Sammantaget var klassen väldigt nöjda med resan. Bli inte förvånad om det kommer fler Åva-alumner till CERN eller som fysikforskare på universitet i Sverige eller utomlands!

Matematikelever med en fot på högskolan

På Åva har du som är extra intresserad av matematik möjlighet att läsa ämnet på högskolan. I årskurs 3 på Naturvetenskap och Teknik kan du välja kursen Matematik specialisering, som genomförs i samarbete med KTH. Det innebär att du läser kursen Linjär algebra för gymnasister på KTH och dessutom får undervisning i programmering kopplad till matematik av lärare på Åva.

Snabbspår i matematik

Går du i högstadiet och har lätt för matte? Vill du få ett värdefullt försprång? Snabbspåret i årskurs 9 på Åva ger en skjuts framåt för dig som vill förkovra dig. Hos oss kan du läsa kursen Ma1c redan i årskurs 9 med ett lektionspass i veckan. Du som är klar med Ma1c när du börjar gymnasiet hos oss får starta direkt med Ma2c, om du väljer Naturvetenskaps- eller teknikprogrammet.