Varför begår människan brott?

2 september 2019, kl. 09:18

Det är frågan som Åvas elever, bland annat, ska få mer kunskap om i kursen Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering på 100p som riktar in sig på kriminologi.

Matteus Ströman och Hedda Forsberg, båda från SA17B, säger att de har valt kursen för att det är intressant att förstå varför man blir kriminell. Hedda Forsberg tar också upp att hon vill lära sig mer om vad hur man förebyggande kan arbeta med brott och vad samhället kan sätta in för instanser. Det är något som Maria Godberg, lärare på Åva gymnasium, berättar att kursen kommer att fokusera på. “Om man förstår varför människan begår brott kan man också förebygga det” säger Maria Godberg. Eleverna kommer också att få titta på brottsstatistik och lära sig tolka statistiken.

Det här är en valbar kurs som går att söka om man har läst Samhällskunskap 2 och Historia 2. Den som är intresserad av samhällsproblem och vill veta mer om vad som ligger bakom brott kommer gilla den här kursen. Eleverna kommer under kursen att arbeta mycket teoretiskt men också få göra egna undersökningar.

Brottsligheten och samhället är årets lärobok, skriven av Jerzy Sarnecki, forskare och professor i kriminologi. Han anlitas ofta som expert i kriminologi av svenska och internationella medier.