Stipendier för fina studieresultat

12 juni 2023, kl. 10:25

Bland årets studenter på Åva finns många med fina studieresultat. Sexton av dessa har fått Åvas studentstipendium.

Vid en ceremoni i aulan dagen före studentutspringet delades stipendier ut till en elev i varje klass. Stipendiaterna var utvalda för både goda studieresultat och att de bidragit på ett positivt sätt i sina klasser.

Att våra stipendiater kommer att kunna nå långt i både vidare studier och arbete framgår av de motiveringar som lästes upp. Vi önskar dem ett stort lycka till!

I anslutning till stipendieutdelningen bjöds det på studentlunch för våra 433 studenter och deras lärare.