1. Informationsmöte inför skolval till åk 7 Vallatorpsskolan 6 december 2023

  Ska du välja skola till ditt barn inför läsåret 2024/2025? Då är du varmt välkommen på informationsmöte hos oss den 6 december, kl. 17:30-19:00. Här får du möjlighet att träffa representanter från skolledningen, pedagoger ifrån verksamheten och titta på vår fina skola!

 2. Informationsmöte inför skolval till förskoleklass Vallatorpsskolan 16 januari 2024

  Ska du välja skola till ditt barn inför läsåret 2024/2025? Då är du varmt välkommen på informationsmöte hos oss den 16 januari, kl. 17:30-19:00. Här får du möjlighet att träffa representanter från skolledningen, pedagoger ifrån verksamheten och titta på vår fina skola!

Se fler nyheter

Om Vallatorpsskolan

Om du vill se denna video så behöver du godkänna riktade cookies. Du kan läsa mer om riktade cookies och ändra dina inställningar genom att klicka på cookiesymbolen nere till vänster.

Vallatorpsskolan är en F-9 skola, som ligger med ett lugnt villakvarter och skogen som närmaste grannar. Skolan arbetar ständigt med tillgängligt lärande som fokus för att alla elever ska lyckas så bra som möjligt med sin skolgång.

På Vallatorpsskolan är vi stolta över att ha:

 • Välutbildad, kompetent och engagerade medarbetare.
 • Välfungerande elevvådsteam med skolsköterska, psykolog, kurator samt studie- och yrkesvägledare.
 • Ett skolbibliotek som alla dagar är bemannat med en kunnig och engagerad bibliotekarie.
 • Medarbetare som arbetar kontinuerligt mot mobbning och kränkningar.
 • En stor skolgåd med fotbollsplan, skogsnatur och lekplats som inbjuder till varierade aktiviteter.
 • En egen schackklubb som stoltserar med titlarna Svenska mästare 2011, 2013, 2015 och 2016.
 • Länge ha arbetat systematiskt med programmering som bland annat inneburit ett framgångsrikt deltagande i First Lego League.

Under läsåret 2021/22 fokuserar Vallatorpsskolan extra på följande områden:

Skolan har en tillgänglig lärmiljö

Alla elever på Vallatorpsskolan har rätt till samma förutsättningar för att ta till sig kunskaper och utveckla sina förmågor i skolarbetet. Det är skolans skyldighet att ge eleverna dessa förutsättningar.

Elevernas trygghet

Alla elever på Vallatorpsskolan har rätt att känna sig trygga under sin skoldag. Det är skolans skyldighet att ge eleverna den arbetsmiljö som de har rätt till.

Elevernas inflytande över sitt lärande och sin skola

För att alla elever ska nå sin fulla potential och känna ansvar för sitt skolarbete så måste de få inflytande över sitt lärande och kunskapsinhämtning. Det är skolans skyldighet att ge eleverna förutsättningar för att påverka sitt lärande inom ramen för den läroplan vi arbetar efter.

Skolan arbetar också med elevdemokrati för att ge eleverna inflytande över sin arbetsmiljö. Genom regelbundna träffar mellan olika elevrepresentanter (elevråd, elevskyddsombud, miljöråd med mera) och skolledningen finns en direktkanal för att kunna påverka sin arbetsmiljö.

IKT (informations- och kommunikationsteknik)

I en värld där den digitala utvecklingen går med en ständigt ökande hastighet så är det vår skyldighet att ge eleverna förutsättningar att se vilka möjligheter som digitaliseringen ger. Ett digitalt arbetssätt ger också stora möjligheter att individualisera undervisningen på ett nytt sätt.

På Vallatorpsskolan ska alla elever få möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas behov skiljer sig åt, och det som är nödvändiga förbättringar för några blir ofta förbättringar för alla. För att utveckla tillgängligheten ligger fokus för arbetet på den fysiska, sociala-och pedagogiska miljön i skolan. Det kan handla om allt ifrån hur det ser ut i klassrummet och nya digitala verktyg till olika metoder och sätt att involvera eleverna i planering och bedömning.

På Vallatorpsskolan arbetar vi medarbetare ständigt för att alla ska känna sig trygga och välkomna. För att kunna göra ett gott arbete och lyckas med sina arbetsuppgifter så måste man vara i en miljö där man trivs.

Skolan har tydliga rutiner kring elevhälsoarbetet så att alla vuxna vet hur de ska agera när en elev av olika anledningar inte mår bra. Det finns ett trygghetsteam, bestående av lärare och elevhälsopersonal, som har som arbetsuppgift att stötta mentorerna i sitt arbete när situationer uppstår mellan människor på skolan.

Det finns också ett väl fungerande elevhälsoteam bestående av skolledning, skolpsykolog, kurator, speciallärare och skolsköterska. Det mänskliga mötet är viktigt för att nå framgång och samarbetar i stor utsträckning med elever och vårdnadshavare.

På Vallatorpsskolan pågår ett ständigt arbete för att alla medarbetare ska känna trygghet även i svåra situationer, bland annat genom att utbildning i lågaffektivt bemötande och arbete för att möta alla elevers rättighet att vara unik.

Studiedagar

Varje år har vi 1-3 studiedagar då skolverksamheten håller stängt. Fritidsverksamheten påverkas inte av detta. Mer information om våra studiedagar får du som vårdnadshavare via SchoolSoft.

På klämdagar när det står lovdag är fritidshemmen fortfarande öppna för dem som har behov av plats.

Vårterminen 2024

 • Terminens första dag: 9 januari
 • Sportlov: 26 februari–1 mars
 • Påsklov: 29 mars–5 april
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 9 maj
 • Lovdag (klämdag): 10 maj
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Lovdag (klämdag): 7 juni
 • Terminens sista dag: 12 juni
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information.

Höstterminen 2024

 • Terminens första dag: 15 augusti
 • Höstlov: 28 oktober – 1 november 
 • Höstterminens sista dag: 19 december
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information.

Vårterminen 2025

 • Terminens första dag: 8 januari 
 • Sportlov: 24 februari – 28 februari
 • Påsklov: 14 april – 21 april
 • Lovdag: 1 maj
 • Lovdag (klämdag): 2 maj
 • Lovdag, Kristi himmelsfärd: 29 maj
 • Lovdag (klämdag): 30 maj
 • Lovdag, Sveriges nationaldag: 6 juni
 • Vårterminens sista dag: 11 juni
 • Datum för studiedagar under höst- och vårtermin varierar från skola till skola. Ta kontakt med din skola för mer information.

Skolan är organiserad i sex arbetslag som omfattar alla elever och pedagoger. Arbetslag förskoleklass består av tre klasser med två pedagoger i varje klass. All personal kompletteras med en pedagogisk resurs, som stöttar elever med unika behov.

Arbetslag 1-3, består av nio klasser fördelade i årskurs 1, 2 och 3. Arbetslag 4-6, består av sju klasser fördelade i årskurs 4, 5 och 6. Arbetslag 7-9, består av sex klasser fördelade i årskurs 7, 8 och 9. Arbetslag fritids omfattar alla fritidshemsavdelningar som arbetar med eleverna i årskurs 1-3 som är inskrivna i verksamheten.

På avdelningarna är eleverna indelade efter ålder. Förskoleklassbarnen fortsätter i sin vanliga klass under sin fritidstid. Arbetslag övriga inkluderar de medarbetare som är ensamma i sin yrkesutövning: skolintendent, vaktmästare, bibliotekarie, specialpedagog och speciallärare. Varje arbetslag har en arbetslagsledare och bildar tillsammans med rektor och biträdande rektor, skolans ledningsgrupp.

Elevhälsoteamet består av skolpsykolog, kurator, skolsköterska, SYV och speciallärare/pedagog samt rektor.

Vallatorpsskolan är en trivsam arbetsplats där vi arbetar för att ha en kontinuitet bland medarbetarna, men vi är också ständigt i behov av nya kompetenta medarbetare. Välkommen att skicka en ansökan även om vi inte för tillfället har någon annons ute.

På Täby kommuns webbplats kan du hitta lediga jobb.

Välj skola

Kontakta Vallatorpsskolan

Anmäl frånvaro via SchoolSoft före klockan 08.00. Logga in med mobilt BankID.

Adress

Klövervallsvägen 81
187 52 Täby

Telefonnummer

Rektor Magnus Johansson: 

Biträdande rektor F-3 Susanna Nerell: 08-555 582 50

Biträdande rektor åk 4-9 Sara Aldervi: 08-555 582 14

Avd förskoleklass: 08-555 582 36

Avd åk 1: 08-555 582 39

Avd åk 2: 08-555 582 37

Avd åk 3: 08-555 582 38

Skolintendent Malin Fransson: 08-555 582 51

Skolsköterska Louise Widegren: 08-555 597 65

Expedition (telefontid 08.00-15.00):

Hitta till Vallatorpsskolan
Namn
Vallatorpsskolan