Ung kulturs kurskatalog

Priser och avtalsvillkor

Priser Lektionsgaranti Anmälan och avanmälan
Fakturering Ångerrätt och återköp Behandling av personuppgifter


Priser 

  • Hel termin: 1700 kronor
  • Halv termin: 850 kronor
  • Ung kulturs läger: Se kurskatalog då priserna kan variera
  • Hyra musikinstrument: 500 kronor

Lektionsgaranti

Helterminskurserna består av minst 28 tillfällen per läsår. Det kan förekomma skillnader i antal tillfällen mellan höst- och vårtermin på grund av röda dagar och lov. Läs mer om våra kursupplägg.

Anmälan

Anmälan till Ung kulturs kurser sker genom direktköp i kurskatalogen StudyAlong. När du köper en kurs väljer du samtidigt betalssätt. Efter det får du en bekräftelse. Anmälan gäller tillsvidare fram till att eleven fyller 21 år. 

Läs mer om hur du anmäler dig till en kurs i kurskatalogen StudyAlong.

Avanmälan

Vårdnadshavare eller myndig elev kan säga upp sin plats när som helst under terminen.

Avanmälan ska ske senast den 4 juni inför höstterminen och den 25 november inför vårterminen. Avanmälan som inkommer efter brytdatum men innan terminsstart genererar en administrativ avgift om 350 kr. Avanmälan som inkommer efter terminsstart men innan fakturering i slutet av september respektive slutet av februari genererar en administrativ avgift om 600 kr. Inkommer avanmälan efter dessa datum debiteras full terminsavgift om 1700kr.

Ingen återbetalning sker vid eventuellt avslut under pågående termin. I övrigt gäller ångerrätten.

Läs mer om hur du avanmäler dig.

Fakturering

Ung kultur skickar ut en faktura i slutet av september och i slutet av februari.

Avgiften ska vara Ung kultur tillhanda enligt angivet förfallodatum på fakturan. För skriftlig betalningspåminnelse tas en avgift ut av kommunen enligt avtal och i enlighet med gällande lag och förordning. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen enligt räntelagen tills full betalning sker. Vid utebliven betalning skickas inkassokrav enligt inkassolagen. Kostnadsersättning enligt gällande lag och förordning debiteras. Barn till vårdnadshavare med oreglerade skulder hos Ung kultur erbjuds inte plats innan skulden är reglerad eller en avbetalningsplan är upprättad.

Ångerrätt och återköp

Ångerrätten gäller under 14 dagar och börjar löpa från dag då köpet genomförs. Ångerrätten gäller inte om kursen påbörjats inom 14 dagar från genomfört köp. Vid nyttjande av ångerrätt återbetalas hela kursavgiften.

Vid avbeställning av kurs efter de 14 dagarna, som ångerrätten gäller, men före kursstart (så kallat återköp) har vårdnadshavare eller myndig elev rätt till återbetalning av kursavgiften med avdrag för en administrationsavgift på 500 kronor.

Vid nyttjande av ångerrätt och återköp kontaktas Täby kommuns kontaktcenter. Det måste tydligt framgå att vårdnadshavare eller myndig elev ångrar sig eller vill genomföra ett återköp. Ångerrätt och återköp innebär att eleven förlorar sin nuvarande plats på Ung kultur.

Ångerrätt och återköp gäller endast vid nya anmälningar. Vårdnadshavare eller
myndig elev kan inte nyttja ångerrätt eller återköp efter påbörjad kurs eftersom anmälan löper tillsvidare.

Force Major

Vid händelse av krig, extraordinär händelse, eldsvåda, naturkatastrof, epidemi, pandemi, brottsligt angrepp, extrema väderförhållanden eller närliggande oförutsedda händelser frånsäger sig Täby kulturskola ansvaret att fullfölja sitt åtagande att leverera kurser enligt gällande villkor. Kulturskolans kurs- och instrumentavgift rabatteras eller återbetalas ej.

Behandling av personuppgifter

När du registrerar ett konto i kurskatalogen StudyAlong, uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och kursbokning kommer kommunen att använda dina personuppgifter i verksamheten för att kunna fullfölja avtalet gentemot dig. All behandling av personuppgifter i Täby kommun ska ske med respekt för den personliga integriteten och med hänsyn till EU:s dataskyddsförordning GDPR. Behandlingen ska i övrigt ske enligt gällande lag. Kultur och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom Ung kultur.

Det är upp till målsman eller myndig elev att själv ansvara för att de kontaktuppgifter som inkommer till Ung kultur är korrekta.