I sociala medier hanterar vi dina personuppgifter vid olika tillfällen, exempelvis när du i våra kanaler skriver inlägg, gillar, delar eller följer de konton som Täby kommun erbjuder på sociala medier. Samtliga dessa konton är offentliga vilket betyder att andra som använder tjänsten har möjlighet att läsa och följa konversationer.

Varför behandlas personuppgifter?

När Täby kommun behandlar dina personuppgifter på sociala medier är det vanligtvis för att informera om kommunens verksamhet och svara på allmänna frågor. Den rättsliga grunden för behandlingen kallas allmänt intresse.

Vilka personuppgifter behandlas?

I realiteten kan i princip vilka personuppgifter som helst förekomma när du interagerar med Täby kommun. Det beror helt på vad du väljer att posta/skriva i dina inlägg. När du postar ett inlägg syns det namn som du har registrerat på ditt eget konto samt den information du skriver i inlägget. Täby kommun uppmanar dig att inte dela med sig av andra personuppgifter vid interagerande med kommunen på sociala medier.

Täby kommun för även statistik över aktiviteterna i social media. Denna statistik anonymiseras, vilket betyder att ingen enskild person kan identifieras i den hanteringen.

När du använder sociala medier kan du bli profilerad. Med profilering betyder att företag (vanligtvis de som äger plattformarna på sociala medier) samlar in information om vad du gör på de konton du besöker, för att till exempel kartlägga dina intressen. Täby kommun gör ingen egen profilering utan har bara tillgång till den anonymiserade statistiken och dina inlägg.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Inom dataskyddsförordningen (GDPR) används uttrycket tredje land. Tredje land syftar på ett land som inte ingår i EU/EES. Ett besök/en interaktion på sociala medier innebär med all sannolikhet att dina personuppgifter överförs till ett tredjeland utanför EU/EES. Detta görs inte av Täby kommun utan av företagen som tillhandahåller de plattformarna och det är inget som Täby kommun kan råda över.

Så skyddar kommunen dina personuppgifter

Täby kommun har upprättat rutiner för att stärka skyddet för dina personuppgifter så långt det är möjligt. Det finns rutiner för hur kontona ska skötas och moderatorer för alla kanaler som ser till att inga olämpliga eller integritetskränkande uppgifter postas där.

Det finns trots detta integritetsrisker för dig som befinner dig på sociala medier. Riskerna består främst i att möjligheten att utöva kontroll över behandlingen av dina personuppgifter är begränsad, framför allt vid överföring till tredje land.

De konton som Täby kommuns verksamheter driver i sociala medier är offentliga. Det betyder att andra användare har möjlighet att läsa publicerad information. Om du lämnar en reaktion eller skriver en kommentar är alltså detta synligt för alla användare på den aktuella plattformen. Det är också möjligt att dela Täbys inlägg på sociala medier. I sådant fall har Täby kommun inte kontroll över vad som skrivs i delningen, och kan heller inte ändra eller radera delningen.

Lagring av personuppgifter

Täby kommun tar hänsyn till principen om lagringsminimering, vilket innebär att personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras.

Företag som driver sociala medieplattformar lagrar också dina personuppgifter på olika sätt. Täby kommun har ingen kontroll över hur dessa företag lagrar dina uppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att vända dig till Täby kommun för att begära rättelse, radering eller begära begränsning av behandling eller för att invända mot behandling. Reglerna om allmän handling och arkivering kan innebära begränsningar i vissa av dina rättigheter. Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är den nämnd i Täby kommun vars verksamhet driver den aktuella kanalen i social media.

Kontakt

Du kan lämna in en begäran om att Täby kommun rättar, raderar eller lämnar ett registeruppdrag över dina personuppgifter.

E-tjänster för att begära om rättelse, radering eller registerutdrag

Klagomål på Täby kommuns personuppgiftsbehandling lämnar du i första hand till Täby kommuns dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@taby.se. Är du inte nöjd kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten via e-post: imy@imy.se.