Om lokalen

Teatern ligger i Tibble gymnasium och rymmer 530 personer. Den är tillgänglighetsanpassad med handikapptoalett och hörselslinga. Pausservering erbjuds vid de föreställningar som har paus.

Priser för uthyrning

Kvällstid (16.00-23.00) 8 000 kr
Heldag (08.00-23.00) 12 000 kr
Helg (fredag 16.30-söndag 23.00) 20 000 kr
Kostnader för teknik tillkommer  

Alla avgifter för Tibble teater inkluderar städ men ej tekniker. Skolor, barn- och ungdomsorganisationer verksamma i Täby med deltagare som är 20 år eller yngre, samt ideella föreningar som är listade i Täbys föreningsregister får reducerad avgift med 50 procent. Resultatenhetschefen kan besluta om andra priser för vissa evenemang.